Spring naar de hoofdtekst

Hoofdregel: Minimumloon is de ondergrens

Deze whitepaper informeert u over de nieuwe regels inzake het stukloon en meerwerk.

Deze whitepaper informeert u over de nieuwe regels inzake het stukloon en meerwerk. Bij stukloon betreft het betaling van werknemers per stuk in plaats van per tijdseenheid. Het wordt vaak geassocieerd met onderbetaling. Bij meerwerk is het namelijk ingewikkelder om na te gaan of een werknemer minstens het minimumloon betaald krijgt over de gewerkte uren.

Nieuwe regelgeving rond stukloon en meerwerk

Om werknemers te beschermen tegen onderbetaling veranderen per 1 januari 2018 de regels rond stukloon en meerwerk:

  • Een werknemer die extra uren draait, moet vanaf 1 januari 2018 ten minste het minimumloon ontvangen voor de uren die hij heeft gewerkt.
  • Bij stukloon – waarbij een werknemer per kilo, pakket of per stuk krijgt betaalt – moet de werknemer vanaf volgend jaar gemiddeld minstens het minimumloon genieten voor de gewerkte uren. Voor bepaalde werkzaamheden in een sector mag een werkgever onder voorwaarden van deze hoofdregel voor stukloon afwijken.

De nieuwe regels zijn een vervolg op de eerdere maatregel die de betaling van het wettelijk minimumloon moet garanderen: het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het minimumloon dat sinds 1 januari 2017 geldt. De maatregelen zijn een uitvloeisel van de Wet aanpak schijnconstructies en bedoeld om arbeidsuitbuiting en onderbetaling tegen te gaan.

Populairst