Spring naar de hoofdtekst

Misbruik ketenbepaling in de WWZ

De ketenbepaling is een veelgebruikte reden om afscheid te nemen van een werknemer. Wat doet de overheid om misbruik van de ketenbepaling te voorkomen?

Onlangs las ik een opmerkelijk bericht van een kinderdagverblijf in Noord-Holland. “Medewerker X heeft drie contracten gehad bij de organisatie. Volgens de wet mag zij pas na zes maanden weer een nieuw tijdelijk contract bij ons krijgen. Medewerker X viert liever geen groot afscheid. Zij vindt het prettiger om in haar laatste week iedereen bij het ophalen individueel gedag te zeggen.” Wat hier opmerkelijk is, is dat de werkgever hier letterlijk benoemt dat de ketenbepaling een reden is om afscheid van haar te nemen. Weer een slachtoffer van de vorig jaar ingevoerde Wet werk en zekerheid (WWZ).

Bijsturing van de WWZ

Onlangs meldde het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid nog dat ‘de doelstellingen van de WWZ breed gedragen worden, maar dat de wet in de uitvoering op onderdelen bijsturing vraagt’. Dat is een eufemisme, lijkt me. Vooral waar het gaat om seizoenswerk zouden onderdelen snel gewijzigd moeten worden, stelt het ministerie. Maar uit het bovenstaande bericht van de kinderopvang blijkt wel, dat het ‘creatief gebruik’ van de ketenbepaling niet beperkt blijft tot seizoensgebonden arbeid.

Misbruik van ketenbepaling

De ketenbepaling lijkt het uitzicht op een vast contract eerder te verkleinen dan te vergroten. Werkgevers zien kansen om de verplichte transitievergoeding te omzeilen door mensen aan het lijntje te houden met kortdurende contracten om vervolgens gemakkelijk van ze af te kunnen. Dat is ook erkend door de voorzitter van MKB-Nederland. De belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf heeft er tijdens de onderhandelingen met de vakbonden en de minister van Sociale Zaken enkele wijzigingen door gekregen die goed zijn voor werkgevers. De WWZ wordt op enkele punten aangepast zodat de transitievergoeding voor langdurig zieke werknemers onder bepaalde omstandigheden betaald wordt voor het UWV. Ook bij bedrijfsbeëindiging is een versoepeling van de regels rond de transitievergoeding gerealiseerd. En werkgevers worden gecompenseerd voor het hogere loon dat ze aan jongeren tot 21 jaar moeten gaan betalen vanwege het stapsgewijs afschaffen van het minimumloon. Dergelijke maatregelen zijn goede aanpassingen van de WWZ die het misbruik van de ketenbepaling hopelijk zullen terugbrengen.

Wil je meer informatie over de regels rond de ketenbepaling en de Wet werk en zekerheid, download dan de gratis whitepaper ‘Ketenbepaling: Eerder recht op een vast contract?‘.

Populairst