Spring naar de hoofdtekst

Doorstroom bepalend voor motivatie personeelsbestand

Competentiemanagement is voor u als HR-manager essentieel. Hiermee legt u de basis voor een goede motivatie van het personeelsbestand.

Goed personeelsbeleid richt zich op de proces optimalisatie van drie vitale onderdelen. De instroom van (nieuwe) medewerkers, de doorstroom van medewerkers (ontwikkeling) en uitstroom van medewerkers (ontslag). In deze serie van 3 blogs schenken we nu aandacht voor het belang van een goede doorstroom.

Doorstroom gaat over het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen een organisatie om de kennis en professionaliteit in het bedrijf te behouden. Als HR-manager staan je verschillende instrumenten ter beschikking  om het personeelsbestand aan je te binden. Denk aan de keuze om medewerkers de kans te geven zich te ontwikkelen of door te groeien naar hogere functies. Of door meer persoonlijke aandacht van leidinggevenden aan hun team.

Training van leidinggevenden

Om de betrokkenheid onder medewerkers te verhogen, kiezen veel bedrijven er voor om leidinggevenden te trainen in het geven van goede feedback op de uitgevoerde werkzaamheden, en medewerkers voor te lichten over het belang van hun eigen inzetbaarheid. Ook worden vaak leiderschap programma’s geïmplementeerd. Denk het trainen van leidinggevenden in de begeleiding van medewerkers, meer tijd en persoonlijke aandacht voor medewerkers, het actief verbeteren van de balans tussen werk en privé bijvoorbeeld door flexibele werktijden, thuiswerken en kinderopvang.

Verbetering organisatie rondom functioneringsgesprekken

De HR afdeling  heeft er belang bij dat het personeelsbestand zich zo goed mogelijk ontwikkelt, mede vanuit regelmatig terugkerende functioneringsgesprekken. Maar hoe organiseer je dit? Vanuit de organisatie kunnen templates voor functioneringsgesprekken worden toegevoegd aan het e-HRM systeem en de uitkomsten kunnen worden gearchiveerd. Het helpt de gesprekken eenvoudiger terug te vinden; de voortgang van de medewerkers bij te houden en de papieren administratie wordt flink verminderd. Ook kunnen de resultaten van de gesprekken in het systeem worden toegevoegd, waardoor het voor de betrokkenen eenvoudig is terug te vinden welke afspraken er gemaakt waren en welke doelen er gesteld werden. 

Doorstroom van het personeelsbestand en het intern managen van competenties

Competentiemanagement is voor u als HR-manager essentieel. Hiermee legt u de koppeling tussen de doelen van de organisatie en de doelen van het individuele personeelslid. De eisen voor bepaalde functies worden naast de competenties van medewerkers gelegd.  Maar ook hier; hoe organiseert u dit en embed u dit in de organisatie ? Een e-HRM-systeem legt voor u de competenties vast op diverse niveaus en de voortgang per medewerker archiveert u en gebruikt u voor de functioneringsgesprekken.

De voordelen van overzichtelijk werken met moderne tools

Voor een goed management van de doorstroom in uw organisatie; de  taken, documentatie en administratie kan u als HR-manager eigenlijk niet zonder een e-HRM-systeem. Het personeelsbestand verwacht een nauwkeurige begeleiding en een goede aansturing van personeelsmanagement en diverse functioneringsgesprekken. Alleen dan weet u dat u als HR-afdeling de ondersteuning krijgt die het nodig heeft.
Op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws rondom HRM & Salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
Personeelsbestand

Populairst