Negen fouten bij ontslag op staande voet

Als een werknemer zich ernstig misdraagt op zijn of haar werk, kan hij of zij “op staande voet” ontslagen worden. Lees in deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, over negen fouten die hierbij gemaakt worden.

Voorwaarde voor ontslag is dat de werkgever voor dit ontslag een dringende reden heeft, zoals fraude, diefstal of werkweigering. Ook moet het ontslag zo snel mogelijk plaatsvinden en moet de werknemer er onmiddellijk van in kennis worden gesteld.
Ondanks deze heldere voorwaarden, gaat er in de praktijk veel mis bij ontslag op staande voet. Dat leidt ertoe dat werknemers alsnog in dienst kunnen blijven. Ontslag kan vervolgens alleen nog plaatsvinden via een schikking, of door aan de rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan te vragen. Dit leidt in ieder geval tot hogere kosten voor de werkgever en soms ook nog tot afwijzing van het ontbindingsverzoek.

Ontslag op staande voet

Om deze situatie te vermijden, is het niet alleen noodzakelijk dat de ontslagbrief volledig en correct is. Er moet ook een personeelsdossier aanwezig zijn, dat het ontslag op staande voet ondersteunt. Wanneer een werknemer in het verleden eerder de fout is in gegaan, moet hij of zij daarvoor waarschuwingen hebben ontvangen. Die moeten bovendien in het systeem zijn vastgelegd. Een goed personeelsdossier kan daardoor ook bij ontslag op staande voet de doorslag geven.
Wanneer een werknemer al eerder slechte beoordelingen heeft ontvangen, kunnen die ook bijdragen bij de kracht van een later ontslag op staand voet. Vooral naarmate de ernst van de dringende reden minder zwaar is, weegt het mee wanneer de werknemer in de periode daarvoor minder goed heeft gefunctioneerd. Ook in dit geval kan het personeelsdossier dus doorslaggevend zijn.

Personeelsdossier

Een gedegen personeelsdossier ontstaat alleen wanneer jaarlijks beoordelingsgesprekken plaatsvinden en hiervan verslag wordt gelegd. Het is echter een bekend gegeven dat vooral kleinere organisaties dit soort cycli vaak laten versloffen. De dagelijkse zakelijke praktijk vergt alle aandacht en managers kiezen soms liever de weg van de minste weerstand. Het tot de orde roepen van een minder functionerende werknemer vraagt daadkracht en een systematische aanpak. De persoon moet niet alleen op de hoogte worden gesteld van de redenen van zijn of haar disfunctioneren, maar bovendien een verbeterplan krijgen aangeboden. Daarnaast moeten resultaatafspraken worden gemaakt en de voortgang geëvalueerd en vastgelegd. In het uiterste geval moet herplaatsing worden aangeboden of op zijn minst overwogen. Al deze stappen moeten tijdig zijn vastgelegd in het personeelsdossier.

Meer lezen over dit onderwerp? Download onze gratis whitepaper!

VoorkantWhitepaper9foutenbijontslagopstaandevoet

0