Nieuwe noodmaatregelen bekendgemaakt

Het kabinet heeft een tweede noodsteunpakket voor ondernemers bekendgemaakt. Dit nieuwe pakket bevat 1 nieuwe regeling en een aantal aanpassingen op de al bestaande noodmaatregelen.Het nieuwe pakket was nodig omdat dit beter aansluit bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Denk hierbij aan een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal € 20.000,- voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis.

Er is maar liefst 13 miljard euro uitgetrokken voor het noodpakket dat ondernemers moet helpen de periode tot eind augustus door te komen. In het eerste noodpakket lag de focus op onder andere baanbehoud en tijdelijk overbruggingskrediet. Inmiddels zitten we in de overgangsfase van de crisis en is er bij het tweede pakket extra aandacht en geld nodig voor bij- en omscholing en tegemoetkomingen voor het betalen van vaste lasten.

Doel blijft het behouden van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Al kunnen niet alle ontslagen en faillissementen voorkomen worden. Volgens het kabinet moeten ondernemers en werkenden zich daarom aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.

Hierbij een overzicht van de aanpassingen uit het tweede steunpakket

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

Vanaf half juni volgt deze regeling de TOGS op. Deze regeling is voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot € 20.000,- tegemoetkoming per drie maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen. Hiervoor is een miljard euro uitgetrokken.

De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni wanneer de TOGS-regeling afloopt. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels.

Hier vindt u meer informatie over de nieuwe regeling TVL.

Tozo 1 wordt Tozo 2 en geldt tot eind augustus

Er komt een verlening, met aangepaste voorwaarden, van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot eind augustus: Tozo 2. Ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, kunnen  tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De de Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden blijven voor Tozo 2 grotendeels hetzelfde. Alleen telt nu het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering wel mee.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro. Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli en augustus en loopt op 31 augustus af. Aanvragen kan per 1 juni via de woongemeente. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

NOW wordt verlengd, onder andere ontslagboete verdwijnt uit voorwaarden

Ook de NOW krijgt een vervolg. In de nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten zijn wel enkele voorwaarden aangepast.

Zo wordt de ontslagboete geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan.

Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen

Deze aanpassing kan mogelijk leiden tot ontslagen. Daarom trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Daarnaast krijgen vakbonden inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30% naar 40% waarmee de NOW ook een bijdrage levert aan andere kosten dan de loonkosten. Maart 2020 wordt de referentiemaand voor de loonsom. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 september

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd.

Doorlopende coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Hierover vind je meer informatie op de pagina van de Kamer van Koophandel.

Meer geld voor startupregeling COL

Vanwege het grote aantal aanvragen is een tweede tranche van 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Met deze kredietregeling kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS) een aanvraag indienen. Eerder was hier 100 miljoen euro voor gereserveerd.

Nog geen besluit over regeling voor flexwerkers

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een flexwerkersregeling. De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) kent volgens het kabinet grote nadelen. Zo is maatwerk leveren erg moeilijk en er is weinig capaciteit bij uitvoerder UWV beschikbaar. Het kabinet wil daarom met de Tweede Kamer overleggen over de invulling van deze regeling.

 

Bron: Kamer van Koophandel

0