Spring naar de hoofdtekst

Het nieuwe ontslagrecht succesvol toepassen in de praktijk

Deze whitepaper beschrijft hoe het nieuwe ontslagrecht in de praktijk door werkgevers desondanks succesvol kan worden toegepast. Daarvoor is gebruik gemaakt van de expertise van arbeidsadvocaat Liesbeth van Duyneveldt-Franken van Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten.

Deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, beschrijft hoe het nieuwe ontslagrecht in de praktijk door werkgevers desondanks succesvol kan worden toegepast. Daarvoor is gebruik gemaakt van de expertise van arbeidsadvocaat Liesbeth van Duyneveldt-Franken van Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten.

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) verloopt ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen voortaan standaard via het UWV Werkbedrijf. Ontslag op grond van disfunctioneren gaat via de kantonrechter. Via beide routes ontvangt de werknemer dezelfde transitievergoeding. Van die vergoeding wordt alleen bij uitzondering afgeweken. Om die reden maakt ontslag op basis van disfunctioneren alleen nog kans bij een perfecte dossieropbouw. Dat bewijst ook de praktijk van de rechtspraak.

Het nieuwe ontslagrecht

Werkgevers moeten heel duidelijk kunnen aantonen dat een werknemer disfunctioneert, anders gaat de rechter niet over tot ontbinding van het arbeidscontract. Bovendien moet de werknemer tijdig op de hoogte zijn gebracht van zijn disfunctioneren en moet hem of haar een verbeterplan en eventueel bijscholing zijn aangeboden. Het verbeterplan moet zijn geëvalueerd, samen met de werknemer. En als dat niet voldeed, moet zijn onderzocht of de werknemer vervangend werk kan worden aangeboden, eventueel op een lager niveau. In deze whitepaper geven we u 8 tips om het nieuwe ontslagrecht succesvol toe te passen. Download gratis!

voorkant whitepaper: nieuw ontslagrecht

Populairst