De nieuwe regels rond werknemers en oproepkrachten

Per 1 juli veranderen de regels voor het inhuren van álle payrollers en uitzendkrachten. Wij hebben alles voor u op een rijtje gezet in onze nieuwe gratis whitepaper die u onderaan kunt downloaden.

Het kabinet ziet een groeiende tweedeling tussen werknemers met een vaste baan en mensen met een tijdelijk contract of oproepkrachten. De tweedeling is ook een generatiekloof: volgens het CBS heeft 58% van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar een flexibel contract.

Werknemers en oproepkrachten ‘hetzelfde’

De nieuwe Wet werk en zekerheid moet zorgen dat flexwerkers zoveel mogelijk hetzelfde behandeld worden als vaste medewerkers en bijvoorbeeld sneller doorstromen naar een vaste baan.

De verschillende maatregelen ter versterking van de rechtspositie van tijdelijke werknemers en oproepkrachten zijn gebundeld in de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ). Onder meer de regels rond contracten voor bepaalde tijd en oproepcontracten veranderen ingrijpend.

De nieuwe wet brengt wijzigingen op drie beleidsterreinen mee:

  • Verbetering van de rechtspositie van flexwerkers door het oneigenlijk en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties te ontmoedigen.
  • Stroomlijning van het ontslagrecht.
  • Aanpassing van de werkloosheidsregelingen, met onder andere een verkorting van de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW).

Whitepaper: nieuwe regels werknemers en oproepkrachten

0