Spring naar de hoofdtekst

De no-riskpolis onder de loep

In deze whitepaper informeren wij u over een belangrijk instrument waarmee u het risico van het in dienst nemen (of houden) van bepaalde groepen werknemers kunt verzachten: de no risk-polis.

Inclusie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt

Op grond van een waaier van wettelijke regelingen kunt u als werkgever niet heen om arbeidsparticipatie van mensen die op enigerlei wijze een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Denk hierbij aan mensen met een ziekte of handicap, maar ook aan oudere werknemers of aan jongeren die als gevolg van ziekte of handicap een scholingsachterstand opliepen. Als deze kwetsbare werknemers (opnieuw) ziek worden, loopt u als gevolg van de verplichte loondoorbetaling bij ziekte of uitval een hoger financieel risico dan gebruikelijk.

De no-riskpolis

In deze whitepaper informeren wij u over een belangrijk instrument waarmee u het risico van het in dienst nemen (of houden) van bepaalde groepen werknemers kunt verzachten: de no risk-polis.
De no-riskpolis is een regeling waarop u als werkgever aanspraak kunt maken als u een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt of houdt. U kunt hierbij denken aan mensen met een ziekte of handicap, maar ook aan oudere werk nemers of aan jongeren die als gevolg van een ziekte of handicap een scholingsachterstand hebben opgelopen.
Op grond van de regeling draait u niet op voor de volledige loondoorbetaling als deze werknemer ziek wordt, maar betaalt UWV het loon (gedeeltelijk) door. Afhankelijk van de situatie is de Ziektewetuitkering 70 tot 100% van het wettelijk maximumdagloon van de werknemer. Dit maximumdagloon wordt twee keer per jaar vastgesteld, te weten op 1 januari en op 1 juli. UWV keert nooit meer uit dan het maximumdagloon, maar vaak vult de werkgever dit aan tot 100%. Dit is niet verplicht, tenzij een cao of arbeidsovereenkomst dit voorschrijft.

Populairst