Spring naar de hoofdtekst

Online tools effectief om leefstijl te verbeteren

Vitale medewerkers zijn goud waard voor een organisatie. Steeds meer werkgevers voeren daarom een actief vitaliteitsbeleid. Want onderzoek laat zien dat als je je leefstijl maar iets verbetert, dat al een groot effect geeft. Gezondheidstools blijken daarbij heel motiverend te zijn.

Vitale medewerkers zijn goud waard voor een organisatie: zij zitten lekker in hun vel, hebben een goede energiebalans en presteren beter. Steeds meer werkgevers voeren daarom een actief vitaliteitsbeleid. Want onderzoek laat zien dat als je je leefstijl maar iets verbetert, dat al een groot effect geeft. Gezondheidstools blijken daarbij heel motiverend te zijn.

De cijfers liegen er niet om

In werkend Nederland neemt de behoefte aan een vitaliteitsbeleid toe. Onderzoek van TNO brengt een aantal interessante cijfers aan het licht:

  • 1 op 7 medewerkers krijgt te maken met een burn-out
  • 16 % van alle verzuimdagen heeft te maken met werkstress (gelijk aan 7 miljoen werkdagen)
  • Indien er sprake is van werk stress levert dit een verzuim op van gemiddeld 30 dagen op jaarbasis
  • Afwezigheid door werkstress kost werkgevers 2 miljard euro in 2016

Vitale medewerkers leveren een concurrentievoordeel op voor de organisatie

Niet gek dat steeds meer organisaties – met name de HR-professionals – zoeken naar manieren om medewerkers gemotiveerd en vitaal te houden. Dit wordt natuurlijk ook ingegeven door marktomstandigheden als hogere pensioenleeftijden, snelle technologische ontwikkelingen en problemen om goed gekwalificeerde en getalenteerde medewerkers te vinden. Een succesvolle organisatie kan niet zonder vitale medewerkers. Ze zijn creatiever, loyaler, werken beter samen en zijn minder vaak ziek.
Redenen om als werkgever met vitaliteit aan de slag te gaan:

  • Aantrekkelijk werkgeverschap
  • MVO
  • Employability
  • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  • Voldoen aan PMO-verplichting (preventief medisch onderzoek)
  • Goede business case: het verminderen van verzuim

PMO-verplichting

Een belangrijke reden voor veel werkgevers om met vitaliteit aan de slag te gaan, is voldoen aan de PMO-verplichting (Preventief Medisch Onderzoek). De Arbowet (artikel 18) verplicht werkgevers om aan hun medewerkers – als zij aangeven dat ze dat willen – een PMO beschikbaar te stellen. Traditioneel is het PMO een persoonlijk onderzoek door de (arbo)arts met advies (en opvolging), dat 250 euro kost (exclusief opvolging). Er zijn tegenwoordig echter ook mogelijkheden om het PMO online uit te voeren.

Arbowet artikel 18: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

Geef invulling aan het PMO

Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wordt de gezondheidssituatie van medewerkers en de organisatie in kaart gebracht, zodat zowel medewerker als organisatie weet wat er moet gebeuren om die te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de algehele gezondheid, mentale gesteldheid en de leefgewoonten van de werknemer (roken, alcohol, voeding, bewegen et cetera). Belangrijk is ook de follow-up: acties die de gezondheid van medewerkers beschermen of verbeteren. Die worden concreet in het vitaliteitsprogramma van de organisatie of als onderdeel van het arboplan.

Extra motivatie: online tools

Maar hoe krijg en houd je medewerkers gemotiveerd om te blijven werken aan een gezonde leefstijl? Onderzoek heeft uitgewezen dat je medewerkers nog extra kunt motiveren om mee te (blijven) doen aan het vitaliteitsprogramma door hen (online) tools en e-coaching aan te bieden. Hamza Yousuf publiceerde in november 2018 de resultaten van drie verschillende onderzoeken naar het effect van e-coaching met behulp van MyClic. Daaruit bleek dat gezondheidstools die als doel hebben het verbeteren van leefstijl inderdaad effectief zijn. Ze ondersteunen mensen met hun ongezonde leefstijlen deze om te buigen naar gezondere gewoonten. Hamza Yousuf, arts-onderzoeker in opleiding aan het VU medisch centrum. “Een ongezonde leefstijl is een essentiële factor in het ontwikkelen van veel chronische ziekten, waaronder hart- en vaatziekten en diabetes. E-coaching blijkt een effectieve methode om leefstijl te veranderen en daarmee het risico op hart- en vaatziektes met 20% te verminderen.”

Online platform

Visma | Raet werkt samen met SmartVitaal om organisaties en hun medewerkers een platform te bieden met een online gezondheidstest en een uniek vitaliteitsaanbod. Daarmee werken medewerkers actief aan hun gezondheid. En werkgevers aan hun employability.

De online gezondheidstest brengt alle factoren van je leefstijl en hartrisico in kaart. Tevens legt het de verbanden tussen de factoren onderling. Zo krijg je niet alleen een compleet overzicht van je gezondheid, maar ook inzicht in je gezondheid. Hoe werkt het? Via Youforce hebben medewerkers toegang tot SmartVitaal en de online gezondheidstest. De wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst bestaat uit medische- en leefstijlvragen. De resultaten zien ze terug op ‘Mijn SmartVitaal’.

Meer weten? Vraag een demo aan


Infosheet SmartVitaal

online toolsMet SmartVitaal breng je de vitaliteit van je organisatie in kaart en maak je medewerkers bewust van hun leefstijl. Een online gezondheidstest is een goede basis voor een vitaliteitsprogramma. Bovendien geef je daarmee invulling aan het verplichte Preventief Medisch Onderzoek (PMO).
DOWNLOAD DE INFOSHEET


Video: SmartVitaal

Stimuleer een gezonde leefstijl! Met SmartVitaal maak je medewerkers bewust van hun leefstijl. Ze kiezen zelf hoe ze energiek en gezond blijven, de werkgever faciliteert daarbij.

Populairst