Spring naar de hoofdtekst

Bent u al op de hoogte van de ontslagkosten?

Een arbeidsongeschikte medewerker kan voor een MKB-bedrijf het verschil betekenen tussen winst of verlies. Wat weet u allemaal over ontslagkosten?

De uitdrukking ‘ik wens je veel personeel’ verwijst naar de zorgen en problemen die werkgevers met veel personeel in dienst hebben. De uitdrukking is al oud, maar heeft nog weinig in waarde verloren. Het inhuren van personeel is namelijk een kostbare zaak. De overheid probeert de regels voor werknemers zo gunstig mogelijk te maken, maar daar lijken veel kleine en middelgrote ondernemers nu last van krijgen. Het MKB wordt van alle kanten geconfronteerd met hoge kosten als het om uittredend personeel gaat. Die problemen worden onder meer veroorzaakt door de transitievergoeding die, als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), vorig jaar is ingevoerd. Werkgevers zijn een transitievergoeding verschuldigd als ze afscheid willen nemen van een medewerker die langer dan 2 jaar in dienst is. Die transitievergoeding is als een molensteen om de nek van veel MKB-ondernemers.

Verzachtende maatregelen

Nu zijn er wel verzachtende maatregelen die ervoor zorgen dat kleinere ondernemers niet te hard geraakt worden door deze financiële vergoeding. Zo geldt de transitievergoeding niet voor ondernemingen met minder dan 25 werknemers waar een 50-plusser moet vertrekken. En ook geldt er voor bedrijven die al een beroerde financiële situatie hebben een lagere transitievergoeding. De maatregel heeft ook een onbedoeld effect. Het komt namelijk voor dat werkgevers van iemand af willen die niet meer goed functioneert, maar dat niet kunnen omdat ze de kosten van de transitievergoeding niet kunnen betalen. Het ontslaan van iemand die al 10 jaar of meer in dienst is, kan namelijk flink in de papieren lopen.

Langdurig ziek

En dat is niet de enige vergoeding waar veel kleine ondernemers tegenaan lopen. Ook zieke werknemers die uit dienst gaan, kosten de werkgever veel geld. Volgens de verzekeraar AON weten maar weinig MKB’ers dat ze tot maximaal 12 jaar een uitkering moeten doorbetalen aan een langdurig zieke werknemer. Zelfs als die al uit dienst is. Een arbeidsongeschikte medewerker kan voor een MKB-bedrijf op die manier het verschil betekenen tussen winst of verlies. En ze lopen daardoor een groot financieel risico.

Niet op de hoogte van ontslagkosten

Volgens de verzekeraar is het bovendien opvallend dat meer dan de helft van de bedrijven zegt op de hoogte te zijn van de wetgeving, terwijl uit de antwoorden blijkt dat slechts een klein deel daadwerkelijk weet waar het over gaat. De vele wijzigingen in de wetgeving rond langdurige ziekte en het ontslagrecht, maken het voor ondernemers niet gemakkelijker om goed op de hoogte te blijven. HR-professionals zijn ervoor verantwoordelijk dat bedrijven goed op de hoogte zijn van de regel- en wetgeving. Ga dus vooral naar informatiebijeenkomsten en volg webinars over deze onderwerpen. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Om alvast goed geïnformeerd te zijn over het ontslagrecht en de transitievergoeding, kun je onze gratis whitepaper ‘De transitievergoeding‘ downloaden.

Populairst