Spring naar de hoofdtekst

Mark van Bommel op de hoogte van wetgeving. U ook?

Hoewel het bij verkeerd gebruik van HR software ook mogelijk is om fouten te maken die leiden tot niet-naleving, zijn de kansen veel kleiner dan wanneer door mensenhanden uitgevoerd. 

effectiever vergaderen

Vorig seizoen zei Mark van Bommel over een blessure bij een van zijn spelers dat deze vrij ernstig was en dat hij daarmee eigenlijk al meer gezegd had dan hij mocht. Hij is op de hoogte gebracht van de privacywetgeving, waardoor hij eigenlijk niets over de medische toestand van een speler naar buiten mag brengen.  Ook van CEO’s  en overige leidinggevenden wordt verwacht dat ze kennis hebben van en stappen ondernemen om te zorgen dat de onderneming waar zij leiding aan geven, europese, landelijke en lokale wetgeving naleven.  Aangezien wet- en regelgeving regelmatig verandert, is naleving ervan geen gemakkelijke taak. 

Bent u als eindverantwoordelijke geïnformeerd?

Als eindverantwoordelijke moet je kunnen vertrouwen op je team van medewerkers dat die naleving en kennis van wetgeving goed op orde is. Maar dit vertrouwen ontslaat u niet van de plicht om er zeker van te zijn dat het ook daadwerkelijk het geval is. Als voorbeeld; de organisatie waar u leiding geeft is verplicht de persoonsgegevens van de werknemers, met zo veel mogelijk privacy van die gegevens te waarborgen. Daarom is het onder meer belangrijk dat u zo min mogelijk persoonsgegevens verwerkt. In de AVG is opgenomen dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen verzamelen en verwerken voor zover die nodig zijn om een specifiek doel te bereiken.

Is de organisatie op de hoogte van de nieuwste regelgeving?

Niet alleen in privacywetgeving is er de afgelopen jaren een hoop veranderd. En de afdeling HR heeft een belangrijke rol in het bewaken en uitvoeren van maatregelen om aan een deel van deze wetgevingen te kunnen voldoen. Een HR software oplossing kan HR-professionals helpen om aan de voorschriften te voldoen en kan het proces van het opstellen van informatie en rapporten voor de CEO veel minder moeizaam en tijdrovend maken.

Enkele voordelen van HR software bij het naleven van regelgeving.

  1. Up to date informatie over over regelgeving. 

HR software kan de stress wegnemen om te proberen gelijke tred te houden met veranderende regelgeving en wetten door voortdurend bijgewerkte informatie te verstrekken over wetten die van invloed zijn. Cloudgebaseerde oplossingen werken de naleving-informatie vaak automatisch bij en kunnen zelfs waarschuwingen verzenden wanneer voorschriften of naleving vereisten veranderen. 

  1. Maakt het organiseren,  voltooien, en opslaan van papierwerk eenvoudiger

HR software wordt vaak gezien als een elektronische archiefkast, maar het kan veel meer zijn. Het gebruik van HR software tijdens het hele onboard proces van nieuwe medewerkers kan ervoor zorgen dat alle benodigde formulieren juist en op tijd worden ingevuld, georganiseerd en opgeslagen. Informatie die moet worden verzameld in rapporten voor audits of om te verzenden naar collega’s intern is gemakkelijk toegankelijk en kan met slechts een paar klikken worden afgedrukt of verzonden.

  1. Helpt bij de naleving van de loon- en uren wetgeving

Wanneer HR Software is geïntegreerd met tijd- en aanwezigheidsregistratie software, is het veel gemakkelijker voor werkgevers en HR-professionals om uren bij te houden. Wetgeving, of cao’s rondom overuren, gewerkte uren en pauzes worden eenvoudiger om na te leven. Het kan mogelijk zijn om de software te configureren om waarschuwingen te verzenden wanneer werknemers overuren naderen of wanneer werknemers een pauze moeten nemen en daarmee naleven van regels te verlichten en boetes en juridische problemen te voorkomen.

  1. Beperkt fouten die kunnen resulteren in niet-naleving

Wanneer spreadsheets of handmatige processen worden gebruikt om gevoelige werknemersinformatie, loonberekeningen en andere vereisten bij te houden, is het eenvoudig om fouten te maken. Hoewel het bij verkeerd gebruik van HR software ook mogelijk is om fouten te maken die leiden tot niet-naleving, zijn de kansen veel kleiner dan wanneer door mensenhanden uitgevoerd. 

Deze en andere voordelen van HR voor een organisatie kunnen aanleiding zijn voor een inventarisatie in uw eigen organisatie. In deze whitepaper wordt het belang van een goede voorbereiding besproken bij de selectie van HRM software. Een aantal concrete tips zullen u helpen om tot een weloverwogen keuze te komen.

Download de whitepaper

Populairst