Spring naar de hoofdtekst

Ouderenwerkloosheid, hoe gaan we daar mee om?

Ouderenwerkloosheid kan niet snel opgelost worden. Het imagoprobleem van oudere werknemers werkt daar niet aan mee. We schrijven over mogelijke oplossingen.

Oudere werknemers hebben het niet gemakkelijk in Nederland. Wie na zijn 45e op straat komt te staan, komt nauwelijks nog aan de bak. Meer dan 40 procent van werklozen die langer dan een jaar naar een baan zoekt, is ouder dan vijftig jaar. Oudere werknemers verliezen niet vaker hun baan, maar áls zij werkloos raken, is de kans op langdurige werkloosheid bijna twee keer zo groot als gemiddeld. Het is een hardnekkig verschijnsel dat in de komende jaren, zeker met het vooruitschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd, niet snel opgelost kan worden.

Er zijn maar weinig bedrijven die structureel beleid hebben om de uitval van oudere werknemers te voorkomen. Ouderen hebben daarbij ook een imagoprobleem. Vaak wordt gedacht dat ze minder productief en vaker langdurig ziek zijn, dat ze minder open staan voor veranderingen en dat ze duur zijn.

Voor- en nadelen ouderen in dienst

Omdat de groep werkloze ouderen groter wordt, komen er steeds meer uitzendorganisaties die zich alleen op ouderen richten. Zij benadrukken de voordelen die het binnenhalen van oudere werknemers met zich meebrengt, zoals de ruime kennis en ervaring van ouderen. Bovendien nemen ze minder onverantwoorde risico’s.

Ouderen moeten het misschien wel iets rustiger aan doen. Gebleken is dat het ontzien van oudere werknemers gemakkelijker is, als het er relatief weinig zijn. Het ontzien van één persoon binnen een team van tien is goed te doen, maar wanneer het om drie personen gaat wordt het al moeilijker omdat de druk op andere werknemers dan teveel toeneemt. De uitdaging waar HR-medewerkers voor staan, is het zoeken naar de juiste balans en de juiste plek voor ouderen binnen de organisatie.

Het tegengaan van ouderenwerkloosheid

De vraag dient zich echter aan of er werkelijk een structurele oplossing is voor het probleem van de ouderenwerkloosheid. De pensioenleeftijd van 67 jaar draaien we waarschijnlijk niet snel meer terug. Daarom moeten er andere maatregelen worden genomen om oudere werknemers langer in het arbeidsproces te houden. Dit zou onder meer kunnen door het toekennen van seniorendagen, aanpassing van de werkplek met ergonomische maatregelen (bijv. aangepaste stoel), Arbogesprekken over veiligheid, gezondheid en welzijn of herplaatsing naar een andere functie binnen een bedrijf. Dan nog vinden veel werkgevers ouderen gewoon te duur. Een andere maatregel zou kunnen zijn: het verplichten van bedrijven om bijvoorbeeld bepaald percentage van hun personeelsbestand uit medewerkers van boven de 55 jaar te laten bestaan. Net zoals wel eens is voorgesteld voor allochtonen of gehandicapten. Maar een dergelijke maatregel heeft niet veel effect. Of zou het in dienst nemen van ouderen gestimuleerd moeten worden met premies of kortingen voor de werkgever, zoals minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft voorgesteld? Laten we daar dan maar het beste van hopen.

Zoals hierboven gezegd zijn er legio voordelen die verbonden zijn aan de oudere werknemer. Mits zijn of haar competenties ook ten volle worden benut. Wij hebben hier eerder over gepubliceerd. Zie de whitepaper ‘Succesvol competentiemanagement met e-HRM‘. 

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!

Ouderenwerkloosheid

Populairst