Overgangsrecht en bepalingen CAO

In een serie van drie whitepapers bespreken we de transitievergoeding en payrollers en uitzendkrachten. Deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, is deel drie: Overgangsrecht en bepalingen in de cao.

Overgangsrecht

Op een aantal aspecten hebben de nieuwe regels onbedoelde en ongewenste effecten voor zowel werkgever als werknemer. Hiervoor is overgangsrecht ontwikkeld. Het gaat om overgangsbepalingen rond de proeftijd, de loondoorbetaling van oproepkrachten en de ketenbepaling.

Bovendien kan sprake zijn van afwijkende bepalingen ingevolge een cao die al vóór 1 januari 2015 van toepassing was. In dat geval gaan de nieuwe regels pas in bij het einde van de looptijd van deze cao of uiterlijk op 1 juli 2016. Ook een sociaal plan kan voorgaan op de wetswijzigingen. In deze whitepaper brengen we deze aanvullende bepalingen voor het voetlicht. We belichten bij elk onderdeel de nieuwe regels en het overgangsrecht.

Proeftijd bij een tijdelijk contract

De vraag of u een proeftijd met een werknemer mag afspreken, is onder meer afhankelijk van de duur van een tijdelijk contract:

  • zes maanden of korter: sinds 1 januari 2015 mag u geen proeftijd meer afspreken;
  • langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar: u mag een proeftijd van maximaal één maand afspreken;
  • twee jaar of langer: u mag een proeftijd van maximaal twee maanden afspreken.

Attentie! Bij een contract zonder einddatum mag u een proeftijd van maximaal één maand afspreken. Dit kan spelen als de nieuwe medewerker iemand vervangt wegens ziekte.

Overgangsrecht en bepalingen CAO

0