Visma Blog Nederland

Zonder vertrouwen geen succesvolle uitbesteding

Een tijdje terug werd mij gevraagd om een bijdrage te schrijven voor het vakblad Pensioen Bestuur & Management. Het thema van de uitgave was “Verantwoord uitbesteden”. In mijn zoektocht naar een zinvolle bijdrage, ontstond het idee om eens aandacht te schenken aan de zachte kant van uitbesteden in plaats van de harde financiële en technische aspecten. Dat leverde mooie inzichten op die ik in dit blog graag deel.