Spring naar de hoofdtekst

De Participatiewet: steun voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt

Samen met de sociale partners, de gemeenten en UWV heeft het kabinet in 2013 afgesproken om tot 2026 in totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Samen met de sociale partners, de gemeenten en UWV heeft het kabinet in 2013 afgesproken om tot 2026 in totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, zoomen we in op de no-riskpolis. Deze geldt per 1 januari 2017 voor een grotere groep werknemers. 

Het akkoord is uitgewerkt in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (banenafspraak). Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Deze mensen hebben vaak moeite een baan te vinden.

Looncompensatie bij ziekte

Onderdeel van de maatregelen onder de banenafspraak is een looncompensatie bij ziekte. U ontvangt van UWV bij een ziekmelding van een werknemer een Ziektewetuitkering, als deze werknemer onder de banenafspraak valt. Dit wordt aangemerkt als de no-riskpolis. Hierdoor loopt u als werkgever dus minder risico als u iemand uit deze doelgroep in dienst neemt of houdt.

Per 1 januari 2017 is de regeling verruimd en kunt u voor een grotere groep werknemers een beroep doen op de no-riskpolis. Bovendien is de termijn van de regeling verlengd. In eerste instantie kreeg u, als u een werknemer in dienst neemt die onder de no-riskpolis valt, alleen de eerste vijf jaar na aanvang van zijn dienstbetrekking het door u doorbetaalde loon geheel of gedeeltelijk vergoed bij ziekte. Als uw werknemer Wajong heeft of had of als hij begeleid werkt vanuit de WS, op basis van een artikel 7 WSW-dienstverband, geldt de no-riskpolis zolang hij bij u in dienst is.

Populairst