Ontwikkelingen in het pensioenstelsel

In drie nieuwe whitepapers praten we u bij over de recente ontwikkelingen rond het werkgeverspensioen, ook wel het tweedepijlerpensioen genoemd naast de eerste pijler, het overheidspensioen ofwel de AOW. In dit eerste deel, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, belichten we de Wet Pensioencommunicatie.

Helder communiceren over het werkgevers- of tweedepijlerpensioen is al sinds jaar en dag een hoofdpijndossier, voor alle betrokken partijen: van de pensioenuitvoerder via de werkgever tot en met de deelnemer. De onderliggende oorzaak is evident: in de fase waarin werknemers aan hun pensioen kunnen ‘sleutelen’, is de interesse vaak ver te zoeken. In een latere levensfase komt de interesse wel door, maar is het vaak te laat om nog iets substantieels te doen. Pensioenonderzoeker Brunel stelde vast dat bijna tweederde van de werknemers niet weet hoeveel pensioen zij straks gaan ontvangen. 86% gaf aan wél belang te hechten aan de opbouw van het pensioen. Het pensioenbewustzijn is dus wel aanwezig, maar echt grip op de materie heeft men niet. Dit alles wordt ook verklaard doordat pensioenen zich lastig laten uitleggen. Begrippen als dekkingsgraad, indexering, middelloon- of eindloonregeling vragen inzicht in een jargon dat zelfs ervaren politici soms doet duizelen. Iedereen was het erover eens dat op dit punt een wereld valt te winnen. De Wet pensioencommunicatie moet die wereld voor iedereen openstellen.

De nieuwe wet

De Wet pensioencommunicatie wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling en heeft ten doel de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. Een deelnemer moet kunnen weten hoeveel pensioen hij kan verwachten, of dat voldoende is en zich bewust kunnen maken van de risico’s van de pensioenvoorziening. Door goede communicatie moet de deelnemer bovendien kunnen zien welke keuzemogelijkheden hij heeft. Dit zogeheten handelingsperspectief is een essentieel element in de nieuwe aanpak: een deelnemer neemt informatie eerder op als hij weet Ontwikkelingen in het pensioenstelsel 5 wat hij ermee kan doen. De deelnemer staat centraal, het gaat erom dat de informatie hem daadwerkelijk bereikt, ook in de keuze van het taalgebruik. Op pensioenuitvoerders én de werkgevers rust de schone taak de communicatie over het pensioen te laten aansluiten bij de behoeften van de deelnemer.

VoorkantWhitepaperOntwikkelingeninhetpensioenstelsel

0