Spring naar de hoofdtekst

Procesoptimalisatie zorg met e-HRM

In deze whitepaper geven wij inzicht in hoe procesoptimalisatie P&O kan helpen om efficiënter te werken.

Werkkostenregeling voor zorginstellingen

Wat binnen een P&O proces geoptimaliseerd kan worden, hangt sterk af van het soort proces. Binnen deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, wordt aan de hand van een voorbeeld het proces van registratie van een ziekmelding besproken.

Door onder andere vergrijzing en demografische factoren stijgt de vraag naar zorg in Nederland. De politiek heeft er de handen vol aan om zorg betaalbaar te houden en tegelijkertijd ook de kwaliteit ervan te waarborgen.

Ideeën procesoptimalisatie zorg

Er zijn verschillende ideeën om de gezondheidszorg efficiënter te maken, bijvoorbeeld door:

  • Bepaalde interventies of (diagnostische) instrumenten voor minder patiënten te gebruiken;
  • Zorg kleinschaliger te maken;
  • Zorgpaden in te voeren;
  • Zorg op afstand mogelijk te maken.

Zorg kan echter ook beter betaalbaar worden door ondersteunende processen zoals financiën, ICT, inkoop of HR binnen zorginstellingen slimmer te organiseren. Het idee is dat hierdoor efficiënter gewerkt zal worden, wat resulteert in een kostenbesparing. Dit wordt bereikt door procesoptimalisatie. In deze whitepaper wordt de focus gelegd op HR (P&O).

procesoptimalisatie zorg

Populairst