Procesoptimalisatie met e-HRM

Omdat omzet en marges in tijden van crisis onder druk komen te staan letten organisaties meer en meer op kostenbesparingen en efficiencyverhoging. Dit doen zij door ondersteunende processen zoals financiën, ICT, inkoop of HR slimmer te organiseren. Dit wordt bereikt door procesoptimalisatie. In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, geven wij inzicht in hoe procesoptimalisatie P&O kan helpen om efficiënter te werken.

Mensen efficiënter laten (samen) werken kan aanzienlijke besparingen opleveren. Dit beseft ook het management. Zij verwachten van P&O inzicht in waar kostenbesparende en efficiency verhogende maatregelen doorgevoerd kunnen worden. Uiteraard ondersteund met kosten en baten analyses, zodat eventuele investeringsbeslissingen op juiste wijze genomen kunnen worden.

En dat is wennen voor P&O. P&O-ers zijn mensen-mensen. (Financiële) termen zoals kengetallen, performance, rendement, Business Case of ROI worden niet vaak centraal gesteld. Nogal eens wordt door P&O gezegd dat activiteiten rondom mensen niet of slechts heel moeilijk in kosten en baten zijn te vertalen. Zonde, want juist daardoor is P&O niet concreet. Door processen te optimaliseren, kan P&O concreter worden.

Om P&O een handvat te bieden, wordt in deze whitepaper inzicht gegeven in hoe procesoptimalisatie P&O kan helpen om efficiënter te werken. Vaak kan dit ook zonder investering en op een wijze die de moraal en productiviteit zal verhogen. Als voorbeeld wordt het proces “registreren van de verzuimmeldingen”. Wij tonen aan dit proces door e-HRM aanzienlijk vereenvoudigd wordt.

Procesoptimalisatie met eHRM

P&O-ers zijn bekend met de manier waarop mensen werken binnen hun organisatie. Deze manier van werken is ooit met elkaar afgesproken, maar wordt in de loop der tijd vaak, om allerlei praktische redenen, aangepast. Tot aan het moment dat door al deze aanpassingen onlogische handelingen ontstaan, waardoor het proces minder transparant is geworden. Het kost iedereen dan veel meer tijd en moeite om ervoor te zorgen dat hetzelfde werk daadwerkelijk wordt gedaan. P&O springt vaak in de bres, of zit mensen achter de broek aan. Uiteindelijk wordt het werk dan wel gedaan, maar onbewust houdt P&O het bestaan van onlogische werkstappen in stand. Dit gaat uiteindelijk ten kosten van eigen effectiviteit.

Deze kijkwijze naar de manier van werken heeft betrekking op procesdenken. Door kritisch te zijn op de wijze waarop het werk is georganiseerd en daarbij de vraag te stellen ‘wie doet wat’, ontstaat transparantie. Om efficiënt te werken mag het werkproces geen handelingen bevatten die niets toevoegen. De basis moet op orde zijn!

 

Procesoptimalisatie met eHRM

0