Re-integratie tijdelijke werknemer

In deze whitepaper, die u onderaan kunt downloaden, gaan we in op de vraag waarom het belangrijk is uw verzuimkosten in kaart te brengen, maar ook werk te maken van ziektepreventie en de re-integratie van uw tijdelijke zieke arbeidskrachten.

Met de nieuwe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BEZAVA) wil de overheid het langdurig ziekteverzuim onder tijdelijke arbeidskrachten terugdringen. Sinds 2014 betalen (middel)grote bedrijven – vanaf tien werknemers – een gedifferentieerde premie voor werknemers die een tijdelijk contract hebben, ziek uit dienst zijn gegaan en een UWV-uitkering ontvangen. Zo wil de overheid stimuleren dat u meer maatregelen neemt om het ziekteverzuim van tijdelijke arbeidskrachten tegen te gaan. Daarom is het nog belangrijker om uw verzuimkosten in kaart te brengen en ook werk te maken van ziektepreventie en de re-integratie tijdelijke werknemer die ziek is.

Prikkels re-integratie tijdelijke werknemer

De Wet BEZAVA, of Modernisering Ziektewet, bestaat enerzijds uit een aantal regelingen om re-integratie en werkhervatting te stimuleren – zoals het criterium van ‘gangbare arbeid’ na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid. Anderzijds zorgt een gedifferentieerde premie met een WGA-flexdeel en een ZW-flexdeel voor meer financiële betrokkenheid bij de (middel)grote werkgever. Beide prikkels moeten ervoor zorgen dat werkgevers meer gaan ondernemen om via preventie en re-integratie de verzuimkosten te beperken.

Lees meer over de re-integratie tijdelijke werknemer.

Download hier de volledige whitepaper.

re-integratie tijdelijke werknemer - whitepaper

0