Spring naar de hoofdtekst

Recht om offline te zijn

We zijn gewend om ‘always on’ en altijd met werk bezig te zijn. Zeker door de
smartphones en tablets van de baas die we op zak hebben. Maar is dat wel zo
vanzelfsprekend?

We zijn gewend om ‘always on’ en altijd met werk bezig te zijn. Zeker door de
smartphones en tablets van de baas die we op zak hebben. Maar is dat wel zo
vanzelfsprekend?
Wie het nog nooit gedaan heeft, moet dat zeker eens doen: stuur eens rond half elf ’s avonds
een mailtje vanaf je werkmail naar een collega of klant en kijk hoe lang het duurt voordat je
antwoord hebt. De kans is groot dat er gewoon binnen een kwartier of een half uur een
antwoord binnenkomt.
Bizar? Niet voor niets lijkt daar steeds meer weerstand tegen te komen. In Frankrijk bestaat
sinds vorig jaar een officiële wet die het versturen van e-mail buiten kantooruren verbiedt. Nu is
er ook in de stad New York een voorstel ingediend met een dergelijke strekking.
Als het voorstel genoeg stemmen krijgt, mogen werkgevers in New York niet meer van hun
medewerkers eisen dat ze buiten de gebruikelijke werktijden hun werkmail lezen en
werktelefoontjes opnemen. Uitzondering hierop zijn uiteraard de hulpdiensten die altijd iemand
stand-by moeten hebben.

Werk-privé balans

De maatregelen zijn bedoeld om de balans tussen werk en privé niet te bewaren, want die
balans lijkt wel eens door te slaan richting de werkkant. Het geeft namelijk veel stress en een
medewerker heeft ook recht op ontspanning. Een uitgeruste medewerker is waarschijnlijk beter
gemotiveerd en heeft een lager ziekteverzuim.
Werkgevers die hun medewerkers toch dwingen om buiten werktijd telefoontjes aan te nemen
en mailtjes te versturen, riskeren een boete van 250 dollar. Wordt iemand toch om die reden
ontslagen, dan ontvangt die persoon een mogelijke schadevergoeding van 2,500 dollar met de
mogelijkheid dat hij weer zijn baan terugkrijgt.

Helder afspraken

Als HR-professional is het goed om verwachtingen omtrent het gebruik van telefoon en mail
buiten kantooruren helder te communiceren. Zeker als er sprake is van een thuiswerkplek.
Maak goede afspraken met collega’s wanneer van ze verwacht wordt dat ze hun mail lezen of
de telefoon beantwoorden. Dat schept duidelijkheid naar beide partijen. Een bijkomend voordeel
is dat het de mogelijkheid biedt om in te grijpen als iemand juist minder doet dan er van hem
verwacht wordt.
De afspraken over stand-by staan buiten kantoortijden, is een zaak van de leidinggevende, de
HR-professional en de preventiemedewerker. Want elke organisatie moet tenminste één
medewerker hebben die verantwoordelijk is voor de uitvoering van maatregelen die zijn gericht
op de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. Lees meer over de rol van de preventiemedewerker in de gratis whitepaper ‘De versterkte positie van de preventiemedewerker’.
recht

Populairst