Spring naar de hoofdtekst

Regels zijn regels, of toch niet?

De nieuwe tv-serie De Luizenmoeder is een schot in de roos. Er zijn zoveel regels dat het verstikkend werkt en eigen initiatief wordt ontmoedigd en dat ouders zich betutteld voelen. Op de werkvloer zijn dergelijk situaties ook herkenbaar.

De nieuwe tv-serie De Luizenmoeder is een schot in de roos. Wekelijks kijken een paar miljoen mensen naar het reilen en zeilen van ouders en leerkrachten op een doorsnee basisschool. Wat opvalt, is dat de school werkt met heel veel standaard gewoonten en protocollen. Er is een protocol voor hoofdluis, verjaardagen, pestkoppen, traktaties en noem maar op. Er zijn zoveel regels dat het verstikkend werkt en eigen initiatief wordt ontmoedigd en dat ouders zich betutteld voelen. Op de werkvloer zijn dergelijk situaties ook herkenbaar. Anton, de directeur van de school in de serie, is een voorbeeld van een slechte manager. Hij is veel met zichzelf bezig, heeft weinig aandacht voor zijn medewerkers en wil vooral bij de ouders goed voor de dag komen. Hij lijkt volkomen te vergeten dat hij er voor zijn medewerkers moet zijn en dat ze de doelen van de organisatie nastreven, niet alleen zijn eigen belang. In dat opzicht lijkt hij sterk op David Brent, de manager van de papierfabriek in de Engelse serie The Office.

Regels en werkdruk

Wie de onderlinge relaties in De Luizenmoeder nauwlettend bekijkt, ziet al snel dat de medewerkers vaak heel gedreven zijn om goed les te geven. Door alle regels, de werkdruk en de omgang met ouders komt daar een enorme spanning op te staan, die vervolgens met behulp van een protocol afgetimmerd moeten worden zodat discussie onmogelijk wordt. Dit toont ook aan waarom de leerkrachten in het basisonderwijs al maandenlang bij de minister van Onderwijs roepen om meer salaris en een lagere werkdruk.

Regelluwe scholen

Er wordt ook gezocht naar een oplossing. In het noorden van het land hebben vorig schooljaar negen scholen meegedaan aan het Experiment Regelluwe Scholen. De negen scholen mochten daarbij afwijken van de huidige wet- en regelgeving zoals de instroom van kleuters, het schoolplan, onderwijstijd en ontwikkeling van het onderwijs. Scholen die aan de pilot hebben meegedaan, ervaren minder werkdruk door de vereenvoudiging van het schoolplan, schrijft minister Slob van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Als medewerkers te veel werkdruk ervaren, onderzoek dan eens of er niet teveel of te strakke regels zijn waaraan voldaan moet worden. Durf eens wat regels los te laten en monitor hoe medewerkers dan reageren. Stop de wildgroei aan regels en protocollen en maak ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven. Het verminderen van de regels kan ook door te werken met slimme hrm-systemen die bepaalde taken van medewerkers overnemen.

Lees meer over de voordelen van HRM in de gratis whitepaper ‘Zes manieren waarop HRM de werkdruk verlaagt’

Download de whitepaper


regels

Populairst