Reiskosten werknemers

Naast het loon zijn er vele extra’s te bedenken waarmee u uw werknemers kunt motiveren en zich als aantrekkelijke werkgever kunt profileren. De auto van de zaak is het bekendste voorbeeld. Deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, geeft u meer informatie hierover.

Voor de waardering van dat privévoordeel bouwde de overheid in de loop der jaren een labyrint van fiscale regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen. Aangezien deze oude regels werkgevers veel administratieve rompslomp bezorgden en de Belastingdienst nauwelijks in staat was de naleving ervan te handhaven, bedacht de wetgever een nieuw stelsel voor alle vergoedingen en verstrekkingen: de werkkostenregeling (WKR).

Reiskosten werknemers: vaste afspraken?

Reiskosten- en kilometervergoedingen vallen in beginsel onder de WKR. Als u bij arbeidsovereenkomst of op grond van een cao vaste afspraken met werknemers maakte over reiskosten- en kilometervergoedingen, bent u gehouden deze afspraken te respecteren, ongeacht of de wetgever nu een andere aanpak voor u heeft bedacht. In nieuwe onderhandelingen met cao-partners of bij het aangaan van nieuwe arbeidsovereenkomsten moet u echter wel rekening houden met de nieuwe regelgeving van de WKR.

Deze whitepaper is gericht op reiskostenvergoedingen onder de WKR. Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Via het inschrijfformulier kunt u de whitepaper downloaden.

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) vervangt een waaier van maar liefst negenentwintig (!) regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Na een overgangsperiode is toepassing van de WKR vanaf 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht. De hoofdregel is dat alle vergoedingen en verstrekkingen als belast loon kwalificeren. Soms gelden vrijstellingen of worden vergoedingen op nihil of laag gewaardeerd. Bij computers en mobiele communicatiemiddelen speelt het noodzakelijkheidscriterium.

Reiskosten werknemers

0