Spring naar de hoofdtekst

Reken de werkgeverskosten nog eens na

Werkgeverskosten, zoals ziektekostenpremies, zijn vaak verkeerd berekend. Een oorzaak hiervan is de wetgeving die vaak te complex en te veranderlijk is.

In een land als Nederland, waar de meesten toch wel relatief luxe leven, maken we ons soms druk om heel kleine dingen. Het protest bij de NS vanwege een zitplaats in de spits is daar een aardig voorbeeld van. Waar we ons echt druk om zouden moeten maken, gebeurt dan soms weer te weinig. Zo kunnen door de premies die we betalen voor ziekte- en arbeidsongeschiktheid werkgeverskosten onnodig hoog oplopen. Veel werkgevers zijn voor hun ziektekosten bij het UWV verzekerd. Maar die instantie rekent daar veel te veel voor, heeft adviesbureau Mercer onlangs berekend. Mercer deed een steekproef en controleerde de premiefacturen van 105 werkgevers, met een loonsom van in totaal 1,5 miljard euro. En daaruit kwam naar voren dat werkgevers bij het UWV hun eigen schade voor Ziektewetuitkeringen gemiddeld met een factor 2,3 betalen. Bij particuliere verzekeraars is die factor 1,3. Bovendien is de factor bij het UWV in 2015 nog verder gestegen ook.

Gemiste kans

Bedrijven die zich bij het UWV hebben verzekerd voor hun ziektekosten, zullen hierdoor nog eens gaan overwegen of het UWV wel de goede partij is. Verbazingwekkend genoeg heeft het UWV zich niet verdedigd en helemaal niet gereageerd op de berichten over de te hoge premies. Maar dat is niet het enige probleem bij het UWV. De organisatie kan het aantal herbeoordelingen voor de WIA ook niet aan. Ook daar reageert het bedrijf op internet niet op. Een gemiste PR-kans, maar dat terzijde.

Zelfstandigen

Er zit niet alleen bij het UWV iets verkeerd bij de berekening van ziektekostenpremies. Ook veel particuliere verzekeraars profiteren van te hoge arbeidsongeschiktheidspremies, maar dan vooral voor zzp’ers. Deze groeiende groep zelfstandigen sluit steeds minder vaak een AOV af omdat ze te duur worden gevonden. En als ze al zijn afgesloten en de zelfstandige wil er een beroep op doen, blijkt dat een aantal verzekeraars bij de uitkering heel moeilijk gaat doen of gewoon niet uitkeert. De animo om zo’n AOV af te sluiten daalt daardoor alleen maar, constateerde ZZP Nederland onlangs. Het bovenstaande leert ons alleen maar dat je verzekeren tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid niet altijd vanzelfsprekend goed geregeld is. Daar ligt een taak weggelegd voor de HR-professional.

Werkgeverskosten zijn complex en veranderlijk

Een mogelijke oorzaak van deze praktijken is volgens bureau Mercer de wetgeving omtrent verzuim en arbeidsongeschiktheid die te complex en te veranderlijk is. Een werkgever is namelijk niet alleen financieel verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte van werknemers in dienst, maar in sommige gevallen ook voor voormalig werknemers (uit dienst). In totaal kan dit 12 jaar duren en daarbij heeft de werkgever ook nog een re-integratieverplichting. De verantwoordelijkheid van de werkgever reikt zo wel heel erg ver en dat is uiteindelijk slecht voor de werkgelegenheid en het aantal vaste contracten. Daar zouden we ons echt eens druk om moeten maken.

Als je meer wilt lezen over alle werkgeverskosten en hoe je dit administratief netjes verwerkt, download dan de gratis whitepaper ‘Zo controleert de belastingdienst uw loonaangifte‘.

werkgeverskosten

Populairst