Spring naar de hoofdtekst

Rokers en niet-rokers tevreden stellen

Binnen een bedrijf zitten altijd rokers en niet-rokers. Dat is voor een werkgever soms lastig om mee om te gaan.

Werken

Binnen een bedrijf zitten altijd rokers en niet-rokers. Dat is voor een werkgever soms lastig om mee om te gaan. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor eerlijke afspraken over roken op het werk en hoe zorg je ervoor dat rokers en niet-rokers elkaar niet in de weg zitten op dit gebied?

Ongeveer één op de vijf Nederlanders rookt. Vaak ergert de niet-rokende medewerker zich aan de vele rookpauzes die rokers nemen. Het zijn bovendien pauzes die niet-rokers niet nemen. Hierdoor kan een gevoel van oneerlijkheid ontstaan.

Een werknemer die dagelijks vier rookpauzes van tien minuten houdt buiten de vastgelegde lunch– en koffiepauzes om, is op jaarbasis ongeveer 150 uur aan het roken tijdens werktijden. Hoe zorg je als werkgever voor goede afspraken hierover?

De werkgever is niet verplicht een rookruimte in het bedrijf in te richten. Wel moeten andere medewerkers in een rookvrije ruimte kunnen werken. Rokers die buiten hun sigaret moeten opsteken, dienen dat dus te accepteren. Voor de onderlinge verhoudingen adviseert de FNV overigens wel om goede rookvoorziening te creëren. 

Stel een rookplan op
Geadviseerd wordt om samen met de Ondernemingsraad een rookbeleidsplan op te stellen. Sommige organisaties spreken daarin af dat er alleen op bepaalde tijden gerookt mag worden. Bijvoorbeeld twee keer per dag, tien minuten per rookpauze. Of alleen tijdens reguliere pauzes. Hoe dit wordt ingevuld, is uiteraard per werkgever verschillend.

Wat in ieder geval in het plan moet staan, is dat als medewerkers constateren dat rokers de regels overtreden, zij de afdeling HR mogen waarschuwen. Bij een eerste overtreding kun je de roker in kwestie een mondelinge waarschuwing geven. Bij herhaaldelijke overtreding kan je besluiten om een schriftelijke aantekening of waarschuwing te maken die in het personeelsdossier wordt opgenomen. Het is mede daarom belangrijk om medewerkers vooraf of bij hun aanstelling het rookbeleid te laten ondertekenen. 

Gezond versus ongezond
Als rokers zich benadeeld voelen, kun je als werkgever altijd naar voren brengen dat je gezond gedrag bij je personeel wilt stimuleren. Gemiddeld hebben rokers namelijk een hoger verzuim dan niet-rokers en ook hoger dan ex-rokers. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Wat ook werkt, is om intern een ludieke ‘’stoppen-met-roken actie’’ op te zetten. Bedenk een mooie actie die collega’s moet stimuleren om met de ongezonde gewoonte te stoppen. Help elkaar van het roken af!

Het rookgedrag van een medewerker kan overigens ook ter sprake komen bij het functioneringsgesprek. Hoe je dat het beste kunt doen, staat in de gratis te downloaden whitepaper ‘Tien adviezen voor effectieve functionerings- en beoordelingsgesprekken’.
Roken op de werkvloer

Populairst