Spring naar de hoofdtekst

Slimmer werken binnen woningbouwcorporaties

In deze whitepaper geven wij inzicht hoe woningbouwcorporaties kunnen werken aan kostenverlaging door de processen slimmer te organiseren.

In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, geven wij inzicht hoe woningbouwcorporaties kunnen werken aan kostenverlaging door de processen slimmer te organiseren. Hierbij wordt de focus gelegd op procesoptimalisatie voor P&O.

De corporatiemarkt is in beweging en staat onder druk. Door de stagnerende huizenmarkt en de verplichte afdrachten aan de overheid is er momenteel veel aandacht voor de verlaging van kosten. Woningbouwcorporaties doen dit door te reorganiseren. Zij laten personeel via natuurlijk verloop weg vloeien, of reduceren het aantal externen. Men verwacht van personeel een proactieve houding, maar dat blijkt een hele impact op de cultuur! Ook P&O heeft te maken met besparingsdoelstellingen, zonder dat dit ten koste mag gaan van de kwaliteit van dienstverlening.

Procesoptimalisatie binnen woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties kunnen ook werken aan kostenverlaging door de processen slimmer te organiseren. Het idee is dat hierdoor efficiënter gewerkt zal worden wat resulteert in een kostenbesparing, minder werkdruk en meer werkvreugde. Dit wordt bereikt door procesoptimalisatie. In deze whitepaper wordt de focus gelegd op procesoptimalisatie voor P&O. Ook management binnen woningbouwcorporaties beseft dat aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd als mensen efficiënter samenwerken. Zij verwachten van P&O het inzicht in waar kostenbesparende en efficiency verhogende maatregelen doorgevoerd kunnen worden. Uiteraard ondersteund met cijfermatige onderbouwing, zodat eventuele investeringsbeslissingen op juiste wijze genomen kunnen worden.

VoorkantWhitepaperSlimmerwerkenbinnenwoningbouwcorporaties560x720

Populairst