Sneak preview AccountView versie 9.8

leiding geven

Vanaf begin juni is AccountView versie 9.8 beschikbaar. Lees in dit artikel alvast meer over alle aanstaande verbeteringen.

Betere ondersteuning AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Deze nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dit betekent de nieuwe wet voor u:

  • U krijgt meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van u als organisatie om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt.
  • Personen (mogelijk ook uw klanten) krijgen aanvullende rechten, waaronder het recht op inzage van (privacygevoelige) persoonsgegevens en het recht om “vergeten” te worden.

In AccountView versie 9.8 bieden we ondersteuning om beter in te spelen op deze nieuwe wetgeving.

Visma.net AutoInvoice breder inzetbaar

Visma.net AutoInvoice

Met Visma.net AutoInvoice maakt uw facturatieproces niet alleen efficiënter, deze dienst zorgt er ook voor dat u bent voorbereid op de nieuwe mogelijkheden op het gebied van elektronisch factureren. Visma.net AutoInvoice biedt echter meer dan dat. De dienst is ook de oplossing voor het scannen, inlezen en automatisch verwerken van inkoopfacturen.

Door toenemende belangstelling willen we Visma.net AutoInvoice breder inzetbaar maken:

  • Verkoopfacturen: Tot nu toe was Visma.net AutoInvoice voor gebruikers van de AccountView-uitvoeringen Team en Business uitsluitend beschikbaar als uitbreiding op de module Facturering II. Met ingang van AccountView versie 9.8 willen we de dienst ook beschikbaar stellen voor wie met de module Facturering I werkt.
  • Inkoopfacturen: We gaan het inlezen en verwerken van inkoopfacturen (eventueel in combinatie met de scan- en herkenservice van Visma.net AutoInvoice) ook beschikbaar maken voor wie een licentie heeft zonder de module Facturering Solo of Facturering I.

Als u met Inkoop-modules werkt, dan is ook de informatie onder Meer flexibiliteit in Boekingsvoorstellen voor u interessant.

Integratie Visma.net Approval verbeterd

Het gebruik van Visma.net AutoInvoice voor het automatisch verwerken van inkoopfacturen en Visma.net Approval als online oplossing voor goedkeuren van diezelfde inkoopfacturen met een vooraf gedefinieerde workflow, is inmiddels een ijzersterke combinatie gebleken.

Op basis van feedback van klanten die met deze combinatie werken, hebben we onder andere de volgende verbeteringen aangebracht:

  • We maken het mogelijk om per crediteur in te stellen of voor zijn inkoopfacturen de workflow moet worden gestart. Er zal immers niet voor iedere inkoopfactuur een uitgebreid goedkeuringsproces via Visma.net Approval nodig zijn.
  • Voor de correcte afhandeling van automatische betalingen in AccountView is het handig om ook de notities die tijdens de workflow van Visma.net Approval zijn toegevoegd, zichtbaar te hebben. De dagboekbladzijde had al een tab met deze informatie; nu is dezelfde tab standaard ook beschikbaar in het venster Stamgegevens automatische betaling.

Directe bankkoppeling met Triodos

De directe bankkoppeling zal worden uitgebreid met Triodos Bank. Als u bankiert bij Triodos Bank en beschikt over de module Telebanking Triodos, kunt u via deze koppeling dagelijks automatisch afschriften inlezen en verwerken. Aanmelden gaat eenvoudig vanuit de online bankapplicatie van Triodos Bank.

U kunt nu al een directe bankkoppeling aanvragen bij Triodos Bank.

Meer flexibiliteit in Boekingsvoorstellen

Het venster Boekingsvoorstellen wordt veel gebruikt voor het inlezen en verwerken van inkoopfacturen van bijvoorbeeld Visma.net AutoInvoice. Op basis van feedback van gebruikers hebben we ook deze keer verbeteringen doorgevoerd:

  • Het zelflerende systeem achter het venster Boekingsvoorstellen is erop gericht om zoveel mogelijk facturen geautomatiseerd te verwerken zonder handmatige aanpassing door de gebruiker. Desondanks zijn er situaties denkbaar waarin u een boekingsvoorstel handmatig zou willen aanpassen (bijvoorbeeld splitsing in meerdere regels of wijziging van de btw-code). Uiteraard boden we daar al in beperkte mate ondersteuning voor. In AccountView versie 9.8 gaan we echter een stap verder: u kunt nu handmatig een boekingsvoorstel aanpassen en hebt daarbij in principe dezelfde mogelijkheden als in het venster Dagboekinvoer. Dit betekent maximale flexibiliteit bij iedere uitzonderingssituatie!
  • Als u gebruikmaakt van een van onze Inkoop-modules, dan had u voor het verwerken van inkoopfacturen tot nu toe niet de voordelen van de dienst Visma.net AutoInvoice. In AccountView versie 9.8 is het echter mogelijk om een boekingsvoorstel om te zetten in een inkoopfactuurvoorstel voor verdere verwerking tot inkoopfactuur. Zo profiteren ook gebruikers die werken met het venster Inkoopfacturen, maximaal van zowel de functionaliteit van Visma.net AutoInvoice als het venster Boekingsvoorstellen.

Snelzoeken nu ook beschikbaar in lijstvensters

Met de eerder geïntroduceerde snelzoekfunctie in opvraaglijsten hebben we veel gebruikers blij gemaakt. Op veler verzoek introduceren we deze functionaliteit nu ook standaard in alle lijstvensters vanaf AccountView versie 9.8.

 

Meldingensysteem in het navigatievenster uitgebreid

Afgelopen zomer hebben we in AccountView versie 9.7 het meldingensysteem voor het navigatievenster geïntroduceerd. In de najaarsversie (9.7a) hebben we het aantal beschikbare soorten meldingen uitgebreid, en per soort per gebruiker instelbaar gemaakt. Het doel was om de gebruiker snel op de hoogte te brengen van relevante informatie uit gekoppelde Visma-diensten.

In de praktijk zien we dat gebruikers enthousiast zijn over deze functionaliteit. Tegelijkertijd zien we dat er behoefte is aan signalen gericht op ondersteuning van specifieke processen, taken of gebruikersgroepen. In AccountView versie 9.8 bieden we meer mogelijkheden op dit vlak.

Nieuwe offertes genereren op basis van bestaande offertes

De functionaliteit rondom offertes hebben we uitgebreid. Zo is het nu mogelijk om snel een nieuwe offerte te genereren op basis van een bestaande offerte.

Altijd op de hoogte met Infoline

Door te zorgen dat uw software up-to-date is, bent u ervan verzekerd dat deze blijft voldoen aan nieuwe technische, fiscale en/of wettelijke eisen. Daarnaast kunt u hierdoor ook efficiënter werken en zo veel tijd en geld besparen.

Via Infoline, de startpagina van AccountView, blijft u altijd eenvoudig op de hoogte van nieuwe Service Packs. Onlangs is pagina geheel vernieuwd. De content is nu nog beter op de bezoeker afgestemd. Vanaf nu leest u hier het laatste productnieuws specifiek voor uw branche en blijft u eenvoudig op de hoogte van de voor u relevante webinars en cursussen.

Dit artikel is gepubliceerd in Visma Magazine #3/2018. Ook het Visma Magazine per e-mail ontvangen?

Aanmelden Visma Magazine