Spring naar de hoofdtekst

Stap naar de vertrouwenspersoon

Je zal maar op een dag wakker worden en horen dat enkele collega’s op je werk seksueel zijn lastig gevallen door een andere medewerker binnen de organisatie

nieuwe

Je zal maar op een dag wakker worden en horen dat enkele collega’s op je werk seksueel zijn lastig gevallen door een andere medewerker binnen de organisatie. De kans dat dat gebeurt, is niet zo klein als je de golf aan reacties op de hele #metoo discussie mag geloven. Het aantal reacties en openbaringen na de onthulling over seksueel misbruik door regisseur Harvey Weinstein, is in korte tijd echt geëxplodeerd. En de filmwereld is uiteraard een bijzondere bedrijfstak. In tegenstelling tot veel andere organisaties is het daar niet zo gemakkelijk om zo naar een vertrouwenspersoon te stappen.

Omvang van het probleem

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die klachten hebben over seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Dat er kennelijk zoveel vrouwen op het werk worden lastiggevallen, geeft te denken over de rol van de vertrouwenspersoon. Want vrouwen die seksueel geïntimideerd of misbruikt zijn door een collega, stappen niet snel naar een vertrouwenspersoon. Je moet namelijk je aanklacht kunnen bewijzen en dat kan in de meeste gevallen niet.

De cijfers

Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd. Dat betekent dat vorig jaar 1,2 miljoen Nederlanders last hadden van discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. En daar moet je als werkgever iets aan doen, vindt de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV). Nu heeft nog niet de helft van de organisaties iemand in dienst als vertrouwenspersoon. De LVVV adviseert werkgevers die dat nog niet hebben, om snel een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Dit kan zowel een interne werknemer zijn, maar ook een extern persoon, zoals een arbodienstverlener, iemand van een re-integratiebureau of een
zzp’er.

Vertrouwenspersoon verplichten

De LVVV wil dat bedrijven met 50 medewerkers of meer verplicht worden om een vertrouwenspersoon aan te stellen. En als je de berichten in de media ziet, is daar alle reden toe. Wat voor bezwaar zou je als werkgever ook kunnen hebben tegen een dergelijk plan? Afgezien van het persoonlijk leed, is de slechte publiciteit die een geval van seksuele intimidatie of seksueel misbruik tot gevolg heeft, reden genoeg om er preventief tegen op te treden. Een andere reden om seksuele intimidatie aan te pakken, is het terugdringen van het verzuim. Lees alles over het verlagen van de verzuimkosten in de gratis whitepaper

vertrouwenspersoon

Populairst