Spring naar de hoofdtekst

Stap naar de vertrouwenspersoon

Je zal maar op een dag wakker worden en horen dat enkele collega’s op je werk seksueel zijn lastig gevallen door een andere medewerker binnen de organisatie

nieuwe

Je zal maar op een dag wakker worden en horen dat enkele collega’s op je werk seksueel
zijn lastig gevallen door een andere medewerker binnen de organisatie.
De kans dat dat gebeurt, is niet zo klein als je de golf aan reacties op de hele #metoo
discussie mag geloven. Het aantal reacties en openbaringen na de onthulling over seksueel
misbruik door regisseur Harvey Weinstein, is in korte tijd echt geëxplodeerd.
En de filmwereld is uiteraard een bijzondere bedrijfstak. In tegenstelling tot veel andere
organisaties is het daar niet zo gemakkelijk om zo naar een vertrouwenspersoon te stappen.

Omvang van het probleem

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die klachten hebben over seksuele
intimidatie, discriminatie en pesten. Dat er kennelijk zoveel vrouwen op het werk worden
lastiggevallen, geeft te denken over de rol van de vertrouwenspersoon. Want vrouwen die
seksueel geïntimideerd of misbruikt zijn door een collega, stappen niet snel naar een
vertrouwenspersoon. Je moet namelijk je aanklacht kunnen bewijzen en dat kan in de
meeste gevallen niet.

De cijfers

Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd. Dat betekent
dat vorig jaar 1,2 miljoen Nederlanders last hadden van discriminatie, pesten of (seksuele)
intimidatie op het werk. En daar moet je als werkgever iets aan doen, vindt de Landelijke
Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV).
Nu heeft nog niet de helft van de organisaties iemand in dienst als vertrouwenspersoon. De
LVVV adviseert werkgevers die dat nog niet hebben, om snel een
vertrouwenspersoon aan te wijzen. Dit kan zowel een interne werknemer zijn, maar ook een
extern persoon, zoals een arbodienstverlener, iemand van een re-integratiebureau of een
zzp’er.

Vertrouwenspersoon verplichten

De LVVV wil dat bedrijven met 50 medewerkers of meer verplicht worden om een
vertrouwenspersoon aan te stellen. En als je de berichten in de media ziet, is daar alle reden
toe. Wat voor bezwaar zou je als werkgever ook kunnen hebben tegen een dergelijk plan?
Afgezien van het persoonlijk leed, is de slechte publiciteit die een geval van seksuele
intimidatie of seksueel misbruik tot gevolg heeft, reden genoeg om er preventief tegen op te
treden.
Een andere reden om seksuele intimidatie aan te pakken, is het terugdringen van het
verzuim. Lees alles over het verlagen van de verzuimkosten in de gratis whitepaper
‘Verzuimkosten verlagen met e-HRM’.

vertrouwenspersoon

Populairst