Talent behouden na de crisis: benut e-HRM

De laatste jaren blijven veel medewerkers hun organisatie trouw omdat de arbeidsmarkt ongunstig is. Toch is dat geen reden om als HR achterover te leunen als het om boeien en binden gaat, want personeelsbehoud is van alle tijden. Hoe is het gesteld met het talent in je organisatie? In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, kijken we hoe E-HRM kan helpen om het talent in je organisatie te ontwikkelen.

Talent behouden in goede en slechte tijden

Het behouden van talent in een economisch ongunstig klimaat is vrij eenvoudig, omdat de medewerkers in de meeste gevallen blijven zitten waar ze zitten. Dit leidt tot allerlei valse assumpties en dat is de situatie waar we momenteel al ruim vijf jaar in verblijven. De nieuwe status quo. Maar het behouden van talent in een economie die floreert is andere koek. Wat kan er gebeuren met het talent binnen jouw organisatie als de economie weer uit zijn dal kruipt? Hoe zorg je dat het talent betrokken blijft bij de organisatie?

Het behouden van talent tijdens economische malaise is zoals gezegd vrij eenvoudig. De medewerkers blijven dan zitten waar ze zitten omwille van baanzekerheid en niet omdat zij zo tevreden zijn met de inspanningen van hun organisatie. Tegelijkertijd denken organisaties in economisch onzekere tijden al snel dat hun medewerkers betrokken en bevlogen zijn, enkel omdat zij de organisatie niet verlaten. Ook dit is een valse assumptie. Organisaties kennen in een economische crisis minder of vrijwel geen ongewenst personeelsverloop, maar die cijfers zijn vertekend. In de praktijk blijven de medewerkers vaak omwille van (de valse) werkzekerheid. Dit laat organisaties in de waan dat zij ‘goed bezig zijn’, wat soms ook echt wel het geval is.

Het behouden van talent in een bloeiende economie

Het behouden van talent in een bloeiende economie is al een stuk minder eenvoudig. Medewerkers hebben dan voldoende keuze om te gaan en te staan waar ze willen, dankzij de krapte op de arbeidsmarkt. In die zin komt de macht bij de medewerkers te liggen, omdat zij het voor het kiezen hebben. De kans is groot dat kennisintensieve organisaties dan pas echte klappen gaan voelen, omdat er een verhoogde kans is op leegloop. Deze organisaties moeten, juist in tijden van economische crisis, nadenken over (en vastleggen in processen) hoe zij de arbeidsmarkt gaan bespelen zodra de economie weer gaat floreren en daar nu al naar handelen. De zich op dit moment aandiende eerste tekenen van een (gelukkig) aantrekkende economie in combinatie met de verwachte krapte op de arbeidsmarkt in diverse sectoren zoals de techniek én de noodzakelijke ontwikkeling van Nederland naar een kenniseconomie maken het verstandig nu al hierop te anticiperen. Het volgende stappenplan is hierbij een handige leidraad.

Talent behouden

0