Spring naar de hoofdtekst

'Selfservice module is op ons lijf geschreven'

Voor de salarisverwerking en de personeelsadministratie maakt woningcorporatie Woonzorg Nederland gebruik van de software van Visma.

Woonzorg Nederland wilde haar complexe kostenplaatsstructuur goed beheren en meer greep op het verzuim hebben. De software van Visma brengt gemak, openheid, kwaliteit en controle, zodat medewerkers laagdrempelig toegang hebben tot hun gegevens.
Waarom gebruikt Woonzorg Nederland Talent & Salaris?
Talent & Salaris is een zeer toereikend systeem dat bovendien zeer geschikt is voor de verwerking van de kostenplaatsenstructuur van Woonzorg Nederland.

selfservice module

“Al onze ongeveer 120 beheerders zitten ieder op een aparte kostenplaats. Die kunnen we er makkelijk in kwijt en dat was wel een van de belangrijkste redenen om met dit flexibele pakket aan de slag te gaan,” zegt Jan Dubbeldam, Teamleider financiële administratie.
Tevens sluit de module Tijdregistratie aan op het pakket aan en ondersteunt in de vastlegging en de juiste doorbelasting van de activiteiten van de beheerders. Vanaf juli 2008 werken wij met digitale loonstroken en met het elektronisch dossier. Dat levert ons een mooie besparing op van duizenden euro’s per jaar. Het scheelt vele uren werk, papier, enveloppen, porti e.d.”

Wat zijn de voordelen van de Selfservice module?

Jan Dubbeldam: “Het is vooral het gemak dat iedereen zelf bij zijn loonstroken kan voor overzichten, jaaroverzicht en vragen. Iedereen is positief over de Selfservice. We werken allemaal al vele jaren met een pc en dit systeem is erg intuïtief.”

Woonzorg Nederland werkt eveneens met de module Verlofregistratie. “We werkten voorheen met ouderwetse vakantiekaarten en die waren niet goed te controleren. Met de Verlofmodule werken we de cijfers met één druk op de knop bij. We zien daardoor onmiddellijk de gekke verlofaanvragen en omdat iedereen het verlof van anderen kan zien, is er meer sociale controle. De module brengt veel gemak en meer kwaliteit.”

Medewerkers bekijken tegenwoordig hun beoordelingen en verslagen van functioneringsgesprekken ook via de Selfservice. “Alle personeelsdossiers slaan we digitaal op in het Elektronisch dossier. Mensen bekijken de dossiers en formulieren met hun eigen pc in plaats van de administratie daarover te raadplegen.”

Wat doet woonzorg Nederland met Employee Benefits?
Woonzorg Nederland is blij met het initiatief van Visma die deze module ontwikkelde. “Visma zit in de woonbranche en dit pakket was zeer welkom. Op ons lijf geschreven. Het kopen en verkopen van dagen, het fietsenplan, de contributie van de vakbond e.d. kunnen we allemaal via onze eigen pc afhandelen. Zaken worden automatisch doorgerekend en je ziet onmiddellijk de financiële consequenties van het uitruilen.”

‘e-HRM van Visma bespaart duizenden euro’s per jaar’

Wat is de ervaring met de Verzuimmodule?
Zonder deze module is het nakomen van alle verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving (poortwachter) niet te doen, vindt Jan Dubbeldam. “Deze module levert daardoor echt een besparing op, want als je de Wet Poortwachter niet goed naleeft, krijg je sancties.” Bij Woonzorg Nederland is de leidinggevende verantwoordelijk voor het ziekteverzuim. “Middels de verzuimmodule hebben zij nu een goed hulpmiddel. Wij hebben met de Verzuimmodule meegedaan in een pilot project met Visma en de module is zonder problemen geïntroduceerd en geïmplementeerd. Het gebruik van kleuren in de statistieken leidt ook tot bewustwording: ben ik echt zo vaak ziek?”

Wat is de toegevoegde waarde van de software van Visma?
Jan Dubbeldam: “Wij zoeken het vooral in de kwaliteit die wij onze organisatie kunnen leveren met deze software. Verzuim Plus heeft als grote toegevoegde waarde dat we in alle opzichten voldoen aan de wet- en regelgeving. Medewerkers hebben door de opzet van de software goede toegang tot de gegevens. Als werkgever bieden we onze medewerkers en leidinggevenden veel meer openheid en kwaliteit.”

Wat is de toegevoegde waarde van Visma?
“De samenwerking is de laatste jaren sterk gegroeid,” vindt Jan Dubbeldam. “We hebben regelmatig contact met mensen van Visma. Zij luisteren goed naar wat we willen, er is een goede terugkoppeling en we hebben veel vertrouwen in de consultants, omdat zij de wet- en regelgeving en de CAO heel goed kennen. We hebben meegewerkt aan informatie-uitwisseling over de software met andere wooncorporaties en dat was ook voor ons zinvol om te doen.”

Wat doet Woonzorg Nederland?
Woonzorg Nederland is een woningbouwcorporatie gespecialiseerd in woningen voor 55-plussers en mensen met een beperking. De corporatie heeft bijna 27.000 huurwoningen en bijna 17.000 verpleeghuisplaatsen in verzorgingshuizen in 174 gemeenten. Woonzorg Nederland is de grootste, landelijke organisatie voor seniorenhuisvesting. In de woningen past zij onder andere nieuwe technologie toe (domotica) om de veiligheid en het woonplezier te verhogen. Door een nieuwe manier van bouwen reduceert Woonzorg Nederland de bouwkosten en bouwtijd en realiseert zij bovendien zeer flexibele wooncomplexen.

e-HRM voor woningcorporatie

Populairst