Spring naar de hoofdtekst

Talentmanagement is in ontwikkeling

Op het gebied van talentmanagement zie je in de Visma | Raet HR Benchmark 2017 duidelijke ontwikkelingen. Zo vinden medewerkers het prettiger om continu feedback te krijgen.

Op het gebied van talentmanagement zie je in de Visma | Raet HR Benchmark 2017 twee duidelijke ontwikkelingen. Allereerst vinden medewerkers het prettiger om, in plaats van de traditionele performance management cyclus (twee à drie formele gesprekken per jaar) continu feedback te krijgen. Daarnaast komen er steeds meer instrumenten beschikbaar die medewerkers ondersteunen om hun opleiding en ontwikkeling gericht te sturen.

Continu feedback

Het gebeurt steeds vaker dat medewerkers actief zijn in verschillende projecten, of meer taakgericht werken in plaats van functiegericht. Meer dan uit de traditionele gesprekscyclus, komen tegenwoordig ontwikkelpunten of afspraken voort uit projectevaluaties en gesprekken met verschillende collega’s. Denk ook aan bilaterale overleggen of het in de wandelgangen nabespreken van een presentatie. Het is aan HR om bij deze trend aan te sluiten en tools te kiezen die dit continue leer- en ontwikkelproces vastleggen en ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan interactieve 360 graden feedback tools, reflectie en intervisie waarbij ook kennisdeling gestimuleerd wordt.

Talentontwikkeling

Een tweede ontwikkeling die we signaleren is dat bedrijven anders gaan kijken naar talentontwikkeling. Onder druk van maatschappelijke en technologische veranderingen, verliest de traditionele talentmanagementvisie – die alleen gericht is op de high potentials – terrein. De overtuiging groeit dat iedereen talent heeft en daarmee dat elke medewerker van grote waarde kan zijn voor de organisatie. De kunst is om dit talent te ontdekken en iedereen zodanig in te zetten dat zijn of haar talenten optimaal benut kunnen worden. Hiervoor zie je steeds meer tools verschijnen. Het TMA Talentenkompas bijvoorbeeld. In combinatie met continue feedback  is dit een mooi middel om teams inzicht te geven in de kwaliteiten, zodat die het meest efficiënt kunnen worden ingezet.

Sectoren

In de zorg wordt bijvoorbeeld al steeds meer in zelfsturende teams gewerkt, waarbij medewerkers naast het dagelijks reilen en zeilen ook de verantwoordelijkheid dragen voor feedback en ontwikkeling. Daar gebeurt het al dat ook feedback van cliënten wordt meegenomen. En ook binnen de andere sectoren zorgen genoemde ontwikkelingen voor een eigen dynamiek. Zo zien we in het onderwijs dat docenten die voor hun werk leerlingen of studenten beoordelen, het zelf best spannend vinden als er iemand in de klas komt kijken hoe zij lesgeven. Misschien groeit ook daarom de behoefte aan onderlinge feedback. Bij gemeenten zie je een groeiende behoefte aan jong talent, het personeelsbestand is daar nogal vergrijsd. Daar ontstaan talentenregio’s om onderlinge mobiliteit te realiseren en talenten uit te wisselen; of in samenwerking met onderwijsinstellingen studenten al te benaderen voor latere arbeidsmogelijkheden. In de zakelijke markt (ook als ik naar Visma | Raet kijk), waar veel wordt gewerkt in projecten, zie je vooral de behoefte aan continue feedback groeien. Het mag duidelijk zijn: talentmanagement is flink in ontwikkeling!
Emma Govers, HR Solution Consultant bij Visma | Raet

Lees ook de whitepaper: 10 succesfactoren voor effectief talentmanagement

Ben je op zoek naar concrete handvatten voor het opzetten van een toekomstbestendige talentmanagement strategie? Een aanpak waarin je de talenten van alle medewerkers benut op basis van positieve psychologie? Lees dan ook de whitepaper met daarin tien praktische succesfactoren voor effectief talentmanagement.
Lees de whitepaper


HR Benchmark 2019: Vitaliteit

[caption id="attachment_15840" align="aligncenter" width="580"]Vitaliteit Benchmark Vitaliteit Benchmark[/caption]

Hoge pensioenleeftijden, schaarste aan talent en snelle technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat duurzame inzetbaarheid steeds hoger op de agenda staat bij organisaties. Want hoe houd je medewerkers gemotiveerd en vitaal?

Populairst