Spring naar de hoofdtekst

Talentmanagement: klaar om te wenden

Fit for the job blijven vraagt namelijk om een voortdurende inspanning, waarin drie processen op elkaar ingrijpen.

Veranderingen in de (arbeids)markt – gestaag of disruptief – maken het noodzakelijk dat medewerkers zich steeds opnieuw afvragen of ze ‘fit for the job’ zijn. Met HR-professionals heb ik hierover voortdurend gesprekken. Voor mij valt of staat het succes van de medewerker van vandaag en morgen met zijn/haar mentale fitheid ofwel veerkracht. Fit for the job blijven vraagt namelijk om een voortdurende inspanning, waarin drie processen op elkaar ingrijpen. Je moet allereerst de realiteit in de ogen blijven kijken in plaats van ontkennen, de kop in het zand steken of met de vinger naar anderen te wijzen. Het tweede proces is dat je steeds weer een nieuw verhaal moet maken voor jezelf: wat vind ik belangrijk, waar sta ik, welke kwaliteiten heb ik, wat wordt er van mij gevraagd in de toekomst en wat is mijn stip op de horizon? En ten derde is het belangrijk om voorwaarts te blijven leren. Dat betekent niet te veel in routines blijven hangen, maar nieuwe omgevingen of activiteiten blijven opzoeken.

“Fit for the job blijven vraagt om een voortdurende inspanning.”

Reorganisatie, herstructurering, ontslag, werk dat opdroogt of er door digitalisering anders gaat uitzien en teams die samengaan. Dit is de realiteit van vandaag waarvan mensen zich steeds meer bewust worden. Dat gebeurt met horten en stoten. De een begrijpt het en neemt initiatief, de ander klampt zich vast aan het verleden en klaagt, en weer een ander wordt onzeker en wankelt. Het vraagt van managers en medewerkers dat ze regelmatig met elkaar in gesprek gaan over de realiteit van vandaag en morgen. Dat ze samen op weg gaan en voortschrijdende inzichten opdoen over ontwikkelingen, bijbehorende prestatienormen en resources om deze te kunnen behalen.

(Zelf)reflectie

De ongewisse toekomst kunnen medewerkers enerzijds te lijf gaan door gestructureerde zelfreflectie: wat kan ik, wat wil ik, wat moet ik? Dit regelmatig even de stap terugzetten om zichzelf te bekijken en te beschrijven, helpt hen aan een stevig zelfbeeld waardoor ze beter bestand zijn tegen ups en downs. En vervolgens initiatief durven te nemen om iets te gaan doen waarover ze nog minder zeker zijn. Anderzijds helpt het wanneer medewerkers meer bevraagd en uitgedaagd worden over de manieren waarop ze nog meer de medewerker van vandaag en morgen kunnen zijn. Reflectie op intenties, doelen en gedrag zorgt ervoor dat managers en medewerkers alert blijven op de realiteit van vandaag en morgen. Door het verhaal over zichzelf en hun omgeving steeds weer aan te passen, versterken ze hun veerkracht.

Mentaal fit

Ik geloof in het groeiende aanbod van online tools die medewerkers helpen op elk moment op elke plek zelfreflectie-oefeningen te doen die hen aan zelfinzicht en zelfmanagement helpen. HR faciliteert door deze online tools te verkennen en ze beschikbaar te maken voor managers en medewerkers, opdat ze in mentale fitheid kunnen groeien. Zelf gebruik ik de metafoor van de ‘mental gym’ omdat je dit proces kunt zien als een regelmatige mentale training. Zoals je dat fysiek in de sportschool doet. Ik help medewerkers met oefeningen op allerlei gebied.

“Reflectie op intenties, doelen en gedrag zorgt ervoor dat managers en medewerkers alert blijven op de realiteit van vandaag en morgen.”

Bijvoorbeeld hun zelfbeeld: waar zit mijn kracht, hoe heb ik deze afgelopen week ingezet en hoe komen ze me in de komende tijd van pas? Of oefeningen die raken aan empathie: inleven in collega’s en manager, wat hebben ze van mij nodig? Of we trainen het omgaan met teleurstellingen en angsten (emotiemanagement) of het leren denken in meer duurzame oplossingsrichtingen –zoals een nieuwe rol oppakken of juist taken loslaten (probleemoplossend vermogen).

Klaar om te wenden!

HR heeft een enorm belangrijke rol met het faciliteren van managers en medewerkers in het proces van mentale versterking. Naast inzicht geven in online aanbod van tools en trainingen, kunnen ze voor leidinggevenden ook trainingen organiseren die hen handvatten geven om feedback- en feedforwardgesprekken met hun medewerkers te voeren. Veel vaker dan ze gewend zijn. Of sessies voor medewerkers inrichten – individueel en in groepen – waarin zij liefdevol geconfronteerd worden met de realiteit van vandaag en het inzicht meekrijgen dat beweging vandaag een belangrijk instrument is om de uitdagingen van morgen aan te kunnen. Juist HR kan stabiliteit creëren in de veranderlijke organisatie, door het proces van verbinding hoog op de agenda te houden. Als zeiler weet ik dat het team aan boord maakt dat je op het juiste moment kunt wenden als dat van je gevraagd wordt. HR is een onmisbaar teamlid dat bovenstaand geschetst proces slim kan regisseren en kan blijven vernieuwen.

Populairst