Spring naar de hoofdtekst

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 jaar en ouder gaat in twee stappen omhoog: per 1 juli 2017 en vervolgens waarschijnlijk opnieuw in 2019.

verhoging minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 jaar en ouder gaat in twee stappen omhoog: per 1 juli 2017 en vervolgens waarschijnlijk opnieuw in 2019. Door de verhoging wordt het verschil tussen het volwassen minimumloon en het minimumjeugdloon verkleind. De verhoging betekent in eerste instantie dat u extra geld kwijt bent aan personeelskosten als u werknemers van 18 tot en met 22 jaar in dienst heeft. U krijgt als werkgever een deel van deze loonkostenstijging echter terug via compensatieregelingen. Met deze financiële impuls wil het kabinet voorkomen dat het hogere minimumjeugdloon een negatief effect heeft op de jeugdwerkgelegenheid.

Verhoging minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is per 1 juli 2017 extra omhooggegaan. De nieuwe percentages en bedragen moeten sinds 1 juli 2017 zijn aangepast in uw loonadministratie. Het doel is om het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen over twee jaar opnieuw te verhogen.
De leeftijd waarop een jongere recht heeft op het volwassen minimumloon is per 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar. Over twee jaar gaat de minimumloonleeftijd waarschijnlijk verder omlaag naar 21 jaar. In veel landen hebben jongeren van 21 jaar nu al recht op een volledig wettelijk minimumloon. Doel van beide maatregelen is dat jongeren financieel eerder voor zichzelf kunnen zorgen. De leeftijd van 21 jaar sluit beter aan bij de leeftijd waarop jongeren gediplomeerd de arbeidsmarkt betreden.

Populairst