Spring naar de hoofdtekst

Terugblik op 1 jaar AVG op de werkvloer

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn weer net achter de rug. Een van de opvallendste wetten die de afgelopen jaren uit Europa is gekomen, is waarschijnlijk wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (AVG), ofwel GDPR. Het is nu ongeveer een jaar geleden dat die wet is ingevoerd en de reacties tot nu toe zijn niet erg positief.

Visma.net Approval

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn weer net achter de rug. Een van de opvallendste wetten die de afgelopen jaren uit Europa is gekomen, is waarschijnlijk wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (AVG), ofwel GDPR. Het is nu ongeveer een jaar geleden dat die wet is ingevoerd en de reacties tot nu toe zijn niet erg positief. De AVG schrijft voor hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Dus dat betreft zowel gegevens van medewerkers, maar ook van klanten en leveranciers. Deze Europese richtlijn ging op 25 mei 2018 van kracht en waarschijnlijk heeft iedereen er in de laatste anderhalf jaar wel mee te maken gehad. Nu ongeveer een jaar na de invoering van de wet is het een goed moment om eens te peilen hoe Nederlanders denken over die wet. HR-website Rendement heeft dat door een onderzoeksbureau laten uitzoeken. En wat blijkt? Organisaties hebben hun handen vol gehad aan de invoering van de AVG. Zo moesten zij veel tijd en geld investeren om aan de AVG te kunnen voldoen.

Tijd en geld

Vooral het opstellen van verwerkersovereenkomsten (51%), het aanstellen en scholen van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en het volgen van cursussen (beide 35%) hebben tijd en geld gekost. Bij organisaties met meer dan 500 werknemers lopen de kosten op tot  20.000 euro. Ruim een kwart van de ondervraagden geeft aan dat de organisatie 2.000 euro of minder heeft uitgegeven aan de invoering van de AVG. Bij een derde van de organisaties met minder dan 50 werknemers liggen de kosten lager dan 1.000 euro.

Complex en onduidelijk

De wet is complex en niet voor iedereen heel duidelijk. Minder dan twee derde (62%) van de professionals weet wat hij moet doen als zich een datalek voordoet. Ook blijkt er de nodige onduidelijkheid te bestaan over wanneer datalekken gemeld moeten worden. Het is dan ook niet zo vreemd dat iets meer dan de helft van de ondervraagde Nederlanders geen grote voordelen ziet in de AVG, behalve dan dat er bewuster wordt omgegaan met privacy en persoonsgegevens. Dat is in ieder geval winst. Maar veel andere positieve zaken kunnen de ondervraagden (nog) niet opnoemen. Waarschijnlijk is het nog te vroeg om te bepalen of de AVG een succes is. Vast staat in ieder geval dat de naleving van de AVG bij alle organisaties voor extra werk en kosten heeft gezorgd. Nu is het aan de Autoriteit Persoonsgegevens om de wet goed te handhaven.

Anderen lezen ook

van meldplicht naar register plicht

Wil je nog eens rustig nalezen op welke punten jouw organisatie voldoet aan de AVG? Download dan de gratis whitepaper ‘Van meldplicht naar registerplicht’.

Download de whitepaper

Populairst