Spring naar de hoofdtekst

Terugblik Visma gebruikersdag 2013

Op 26 maart was het dan eindelijk zover, de Gebruikersdag 2013 Talent & Salaris voor Woningcorporaties

Gebruikersdag
Gebrukersdag

Op 26 maart was het dan eindelijk zover, de Gebruikersdag 2013 Talent & Salaris voor Woningcorporaties. Op deze koude maar zonnige dag mocht Visma circa 55 deelnemers ontvangen voor een mooi programma. Na een korte inleiding door Mirjam van der Veen van de Gebruikersgroep Talent & Salaris groep en een terug- en vooruitblik door productmanager Margreet Doornbosch, volgde een kleine uitleg over het programma.

Er was gekozen voor onderlinge interactie tussen de gebruikers, de klankboord groep en Visma medewerkers. In een opstelling van zes tafels met ieder tien personen, waar vrijuit over gebruikerservaring en de programmaonderwerpen gediscussieerd kon worden. De vele positieve reacties maakten duidelijk dat de dag als zeer succesvol werd ervaren. Kern van het succes waren de onderwerpen die op de tafelsessies werden behandeld. Allemaal in het teken van enerzijds actualiteit en anderzijds de toekomst.

Een actueel onderwerp was onder meer Verzuim en de aanpak ervan. Ziekteverzuim is voor veel werkgevers een hoge kostenpost. Het voorkomen van ziekteverzuim, en het verkorten van de duur van het verzuim, kan veel kosten besparen. Discussie bracht aan het licht dat het met de inzet van de Verzuim Plus module van Talent & Salaris mogelijk is optimaal controle te houden op verzuim. Ook werd er naar de toekomst gekeken. HR Digitaal en HRM in 2018 waren onderwerpen die bij twee tafelsessies werden besproken. De uitkomst leerde onder andere dat in de nabije toekomst steeds meer administratieve HR taken door de medewerker zelf uitgevoerd zullen gaan worden. Ook het volledig uitbesteden van de salarisadministratie Managed Services en het technisch onderhoud (‘SaaS’) is een ontwikkeling die men steeds vaker signaleert. Een ontwikkeling die samen gaat met meer aandacht voor de automatisering van processen die nu nog handmatig worden gedaan. Verder was er aandacht voor gemak in het gebruik van de Visma software in de vorm van de nieuwe app Talent & Salaris. Met de mobiele app van Talent & Salaris speelt Visma in op een groeiende behoefte in de markt om altijd en overal toegang te hebben tot personeelsinformatie. Medewerkers die de HRM-app van Talent & Salaris gebruiken, kunnen zo al hun zaken mobiel regelen die voorheen achter een pc gedaan moesten worden. Denk hierbij aan: het inzien en aanvragen van verlof, declaraties indienen (inclusief bonnen toevoegen door gebruik van je camera!), salarisstroken bekijken, jezelf beter melden en verlof en declaraties goedkeuren door de manager. Hiermee komt Visma tegemoet aan het moderne verwachtingspatroon van de medewerker: op elk moment en vanaf iedere locatie, zelf ‘HR-zaken’ regelen. De app is beschikbaar voor de platforms iOS en Android.

De dag werd afgesloten met een resume en dankwoord van Mirjam van der Veen van de Gebruikersgroep Talent & Salaris. Op het klantenforum vindt u een overzicht van de behandelde onderwerpen.

Populairst