Verzuimkosten verlagen met e-HRM

HR is een mooi, maar ook veel besproken vak. Er gebeurt veel waardoor de HR functie erg in beweging is. In de whitepaper die u onderaan deze pagina kunt downloaden, bespreken we hoe u met de inzet van e-HRM de verzuimkosten aanpakt. 

Als HR proces consultant kom ik bij veel organisaties en hoor daar vanuit de lijn met enige regelmaat kritiek op het functioneren van HR afdelingen. HR is te veel bezig met administratie, is te veel gericht op de eigen functie in plaats van op het ondersteunen van de business, acteert reactief en is vooral intern gericht.

Verzuimkosten verlagen toegevoegde waarde

Tel daar bij op dat technologie een steeds grotere impact op organisaties krijgt. Met die technologie (e-HRM) wordt het operationele HR werk sterk gereduceerd en meer en meer in de lijn neergelegd. De conclusie mag duidelijk zijn…. de rol van de HR professional is aan het veranderen. Mooie kansen dus voor die HR professional die juist nu aan het stuur van deze verandering wil staan en de toegevoegde waarde van HR aan wil tonen!

Managers en directies verwachten dat HR zich richt op strategische zaken als talent management of het opvangen van de vergrijzing. Als partner van de business moet HR zich daarbij veel meer richten op samenwerken. HR dienstverlening krijgt daarmee een andere betekenis. We doen het niet meer voor de lijn, maar samen met de lijn. Weten wat de lijn nodig heeft en meten, zodat HR tijdig en proactief kan bijsturen is essentieel. Natuurlijk is en blijft HR mensenwerk. Maar de hardere “O” kant wordt ook steeds belangrijker. Nieuwe rollen als HR projectmanager, HR analist, e-HRM expert, facilitator, of veranderbegeleider zullen aan het profiel van de toekomstige HR professional worden toegevoegd.

Verzuimkosten verlagen

0