Spring naar de hoofdtekst

Tien adviezen voor effectieve functionerings- en beoordelingsgesprekken

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat beoordelingsgesprekken lang niet altijd tot prestatieverbetering leiden, maar juist tot frustratie bij medewerkers. Ook kan de
relatie tussen leidinggevende en medewerker erdoor beschadigen.

Vacaturesite

Hoe kunnen leidinggevenden feedback geven zonder hun medewerkers te demotiveren? Resultaatgericht leidinggeven, in het Engels performance management, is een systeem om medewerkersprestaties te verhogen zonder al te zeer de nadruk te leggen op evaluatie. Binnen de medewerker performance cyclus ligt de focus juist op het formuleren van resultaatafspraken en persoonlijke ontwikkelingsplannen en het monitoren van de voortgang daarvan. De fase van evaluatie en waardering is zeker geen eindpunt en wordt liefst onmiddellijk gevolgd door een nieuwe planningsfase.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Formele functionerings- en beoordelingsgesprekken moeten daarom zo veel mogelijk worden vermeden. Continue tussentijdse feedback en een coachende stijl van leidinggeven blijken veel effectiever. Ook is het belangrijk om goed gedrag aan te moedigen door het geven van positieve feedback. Negatieve feedback moet liefst meteen gevolgd worden door concrete verbeter- en actieplannen. Wanneer de organisatie toch besluit om formele beoordelingsgesprekken te voeren met medewerkers, is het zaak om deze te baseren op zo objectief mogelijke feiten, liefst uit verschillende informatiebronnen tegelijk.
Wanneer deze valkuilen worden vermeden en performance management goed wordt toegepast, zullen medewerkers zich meer betrokken voelen bij de organisatie en zullen ze gemotiveerd zijn hun talenten optimaal in te zetten voor het bereiken van de doelen van de organisatie.
In deze whitepaper geven we tien adviezen voor effectieve functionerings- en beoordelingsgesprekken. Meer lezen over dit onderwerp? Download dan onze gratis whitepaper!

Populairst