Spring naar de hoofdtekst

Tien trends in People Analytics

HR Analytics wordt steeds vaker aangeduid als People Analytics. Dat is niet puur een modeterm, maar weerspiegelt ook een verandering in mentaliteit.

People Analytics

HR Analytics wordt steeds vaker aangeduid als People Analytics. Dat is niet puur een modeterm, maar weerspiegelt ook een verandering in mentaliteit. In deze gratis whitepaper, die u onderaan de pagina kunt downloaden, informeren we u over tien trends in People Analytics.
Organisaties zijn niet meer alleen geïnteresseerd in het maximaliseren van de organisatie-effectiviteit, maar ook in het vergroten van medewerkerswelzijn.
Daarnaast groeit binnen veel organisaties de expertise op het gebied van Analytics, dankzij een gericht aannamebeleid en interne en externe opleidingsprogramma’s. De kloof tussen de vaardigheden en ambities van organisaties op het gebied van Analytics wordt daardoor kleiner. Daarnaast herbergen People Analytics teams inmiddels meer verschillende specialisten, op onder meer zakelijk, juridisch en technisch gebied. Waar vroeger Analyticsprojecten vaak strandden omdat de kwaliteit van de interne kwantitatieve data onvoldoende was, vinden organisaties tegenwoordig methoden om
dit probleem te omzeilen.

Text mining

Eén daarvan is ‘text mining’. Daarbij wordt ongestructureerde kwalitatieve data doorzocht op kernwoorden om de invoer te kunnen categoriseren en daarmee geschikt te maken voor data-analyse. Op de langere termijn zal Analytics mogelijk ook gaan profiteren van de ontwikkelingen binnen de kunstmatige intelligentie, in het Engels: artificial intelligence (AI). Er komen daarnaast steeds meer data beschikbaar over medewerkersgedrag, onder meer via samenwerkingssoftware. Ook mobiele apparaten en wearables kunnen data opleveren. Deze gegevens zijn in theorie interessant onderzoeksmateriaal. Door de toevloed van dit soort data zullen organisaties echter bewustere keuzes moeten maken over welke persoonsgegevens zij wel en niet willen gebruiken binnen data-analyses, ook om te kunnen blijven voldoen aan privacywetgeving. Organisaties realiseren zich echter steeds vaker dat om antwoorden te vinden op bepaalde onderzoeksvragen, niet altijd interne databronnen nodig zijn. Ook buiten de organisatie zijn veel interessante gegevens beschikbaar.

Populairst