Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

De voordelen van tijd- en plaatsonafhankelijkheid van HRM-systemen in de cloud zijn veel groter dan alleen besparing op reiskosten en een hogere medewerkerstevredenheid. In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, leest u waarom. 

Een sneller en efficiënter verloop van HRM-processen betekent onder meer dat de organisatie als geheel kan innoveren.
Wanneer HRM-gegevens via de cloud beschikbaar komen, kunnen HRM-processen sneller en efficiënter verlopen, waardoor de organisatie als geheel kan innoveren. Met de term cloud wordt verwezen naar de mogelijkheid om via het internet diensten af te nemen die draaien op een ‘wolk‘ aan computers van externe leveranciers. Deze servers zijn veelal ondergebracht in uitgestrekte datacenters, die professioneel worden beheerd en onderhouden.

Voordelen tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Deze overstap leidt tot besparingen en bevrijdt organisaties van veel zorgen rond de beveiliging van hun HRM-gegevens. Het onderbrengen van HRM-applicaties binnen de cloud maakt daarnaast vernieuwing mogelijk van allerlei HRM-processen. Die overstap heeft daardoor meer voordelen dan de meeste organisaties zich realiseren. Een deel daarvan is overbekend: reistijden en reiskosten dalen, medewerkers worden productiever en kunnen altijd en overal samenwerken met collega’s. Maar daarnaast maakt plaats- en tijdonafhankelijke werken ook de weg vrij voor 24/7-dienstverlening, een consequenter hergebruik van best practices en een soepeler internationale samenwerking. Hierdoor kan de slagkracht van de organisatie toenemen en verbetert de concurrentiepositie. In deze whitepaper besteden we aandacht aan deze relatief onbekende voordelen van de tijd- en plaatsonafhankelijkheid van HRM-systemen in de cloud.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

0