Transitieplan

Ondanks de zachte winter manoeuvreert het kabinet op dun ijs als het gaat om de beoogde nieuwe werkwijze voor het geven van zekerheid over de loonheffingen. Eind vorig jaar stuurde staatssecretaris Wiebes van Financiën een transitieplan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) naar de Eerste Kamer. Hij ging hierbij niet over één nacht ijs en overlegde het plan met maatschappelijke partners FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP, Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland, VNONCW en MKB Nederland.

Tot 1 april kunnen zzp’ers nog een nieuwe Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor 2016 aanvragen. Vanaf 1 april 2016 worden er geen VAR’s meer verstrekt. Aan bestaande VAR’s kunt u vanaf die datum geen vrijwaring meer ontlenen. Bij twijfel over de aard van een arbeidsrelatie kunt u een zogenoemde model- of voorbeeldovereenkomst gaan gebruiken of een individuele overeenkomst die u aan de Belastingdienst ter beoordeling heeft voorgelegd.

Het transitieplan: drie fasen

Het transitieplan is opgebouwd als een drietrapsraket:

 1. De voorbereidingsfase: in deze fase, die voorafgaat aan de inwerkingtreding van
  de WBA, ligt de nadruk op het beoordelen en publiceren van overeenkomsten;
 2. De implementatiefase: in deze fase, die ingaat vanaf de inwerkingtreding van de
  WBA tot 1 januari 2017, krijgen opdrachtgevers en -nemers de tijd om hun werkwijze
  aan te passen;
 3. De handhavingsfase: in deze fase, die ingaat per 1 januari 2017, geldt de nieuwe
  werkwijze onverkort en vindt zogeheten risicogerichte handhaving plaats.

In deze whitepaper  belichten we de hoofdlijnen van het transitieplan.

VoorkantWhitepaperTransitieplan

0