Trends werving en selectie

In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, bespreken we hoe met e-HRM in kan spelen op de trends in werving en selectie.

Economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in de aanpak en mogelijkheden voor werving en selectie. Aan werkgeverszijde zijn trends zichtbaar op het gebied van een focus op data, ‘employer branding’, interne werving en verdergaande automatisering van HRM-processen. Aan werknemerszijde neemt het gebruik van sociale netwerken (steeds meer mobiel) onverminderd toe. Dat heeft niet alleen invloed op het zoekgedrag van potentiële kandidaten maar ook op de informatievoorziening en kennisdeling in de organisatie. E-HRM zal daarom een steeds essentiëler hulpmiddel worden om de juiste werknemer op de juiste plek te krijgen en te houden.

Trends werving en selectie: Doordachte strategie, gerichte actie

Talentvolle werknemers werven en behouden vraagt om een doordachte strategie en gerichte actie. Zeker in tijden waarin uw doelgroep steeds meer online communiceert. Het verwachte herstel van de economie, in combinatie met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de babyboomgeneratie, zal de komende jaren in vele sectoren en beroepen leiden tot krapte op de arbeidsmarkt. De druk op de HRM-afdeling zal daarom alleen maar toenemen. Met e-HRM beschikt u over een onmisbare tool om effectief in te spelen op deze trends.

trends werving en selectie

0