Het kraamverlof van twee naar vijf dagen

Goed nieuws voor vaders en ‘meemoeders’ onder uw werknemers. Met een wijziging van de Wet arbeid en zorg wordt het kraamverlof voor de partner met drie dagen uitgebreid: van de twee dagen nu naar vijf dagen vanaf 2019. Of het ook goed nieuws voor u is, valt nog even te bezien. UWV betaalt mee, maar niet altijd het volle pond. Bovendien vraagt de invoering een ingrijpende aanpassing van het uitvoeringssysteem. In dit derde whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, kunt u lezen hoe de vlag erbij hangt.

Waar het zwangerschaps- en bevallingsverlof is bedoeld voor de aanstaande moeder, is het kraamverlof bestemd voor de echtgenoot of partner van de aanstaande moeder: doorgaans is dat de vader, maar het kan ook de ‘meemoeder’ zijn: de echtgenote of partner van de biologische moeder. Deze persoon heeft (nu nog) recht op twee dagen betaald kraamverlof na de bevalling, ongeacht of hij of zij fulltime of in deeltijd werkt. Het verlof wordt ook wel vaderschapsverlof genoemd, maar is dus sekseneutraal bedoeld.

Wet arbeid en zorg (Wazo)

De regeling voor het kraamverlof is onderdeel van de Wet arbeid en zorg (Wazo), waarin ook het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof is opgenomen. Naast het kraamverlof kan de vader of partner rond de bevalling ook gebruikmaken van het calamiteitenverlof: één dag betaald verlof. Hij kan dit bijvoorbeeld gebruiken voor het doen van aangifte van de geboorte.

Het verdient aanbeveling het kraamverlof afzonderlijk in uw bedrijfs-, personeels- of arbeidsvoorwaardenreglement op te nemen, zodat voor alle partijen duidelijk is dat het om kraamverlof gaat dat (deels) door UWV wordt betaald. In het kader hierna is een voorbeeld opgenomen.

Meer lezen over dit onderwerp? Download de gratis whitepaper!

voorkant whitepaper kraamverlof van twee naar vijf dagen

0