Spring naar de hoofdtekst

De uitdaging van het combineren van zorg en werk

Een op de drie mantelzorgers offert regelmatig een vakantiedag op. Om hier iets aan te doen, is het vrijwillig schenken van verlof bedacht.

Mantelzorg voor iemand in de familie is maar moeilijk te combineren met een baan. En toch wordt dat steeds meer gevraagd van Nederlandse werknemers omdat ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat bijna een op de drie werkende mantelzorgers af en toe een vakantiedag inzet om zorg te kunnen bieden, terwijl zij de vrije dagen juist goed kunnen gebruiken om tot rust te komen. Bovendien meldt 2% van de werkende mantelzorgers zich een of meerdere keren per jaar ziek om voor hun hulpbehoevende familielid te kunnen zorgen. Om hier iets aan te doen, is het vrijwillig schenken van verlof bedacht. En Lodewijk Asscher, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft dat nu hier op kleine schaal mogelijk gemaakt want er is een proef gestart onder rijksambtenaren.

Extra vrije dagen

Extra vrije dagen aan je collega schenken is ook voor werkgevers gunstig. Zij zijn doorgaans niet zo blij met boventallige vrije dagen van hun werknemers. Maar deze dagen laten uitbetalen, is niet zo aantrekkelijk omdat je er dan relatief veel belasting over betaalt. In het verleden is wel eens bedacht om vrije dagen te schenken aan een goed doel, zoals de tsunami in Azië, maar je kunt het straks dus ook gebruiken om een collega te helpen.

Het goede voorbeeld

In Frankrijk schijnen werknemers al enkele jaren een aantal van hun niet opgenomen verlofdagen te kunnen schenken aan een collega met een ernstig ziek kind. Hier is nu een soortgelijke proef gestart, zij het op kleine schaal. Medewerkers bij het Rijk die bovenwettelijke dagen over hebben, kunnen collega’s helpen die tijd nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg. Volgens Asscher geeft de Rijksoverheid met deze proef ‘het goede voorbeeld in de hoop dat meer werkgevers volgen’. Er wordt veel van mensen gevraagd, erkent de minister. Met het vrijwillig delen van verlofdagen kun je je collega helpen om werk en zorgtaken op een verantwoorde manier te combineren. Het is een mooi idee en het is goed om daar iets over vast te leggen want het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een collega die ook mantelzorger is, langdurig uitvalt vanwege gezondheidsklachten of dat het werk eronder gaat lijden.

Met slimme HR-systemen is het bijhouden van de vrije dagen en vakantie-uren een stuk eenvoudiger. Wil je meer lezen over de regels voor zorgverlof, download dan onze gratis whitepaper ‘Nieuwe regels voor calamiteiten- en zorgverlof‘.

zorg en werk

Populairst