Spring naar de hoofdtekst

Zaken doen met de uitzendbranche, niet met de uitzendmaffia

De uitzendbranche heeft een hardnekkig imagoprobleem. Nog steeds hebben veel mensen het idee dat je als werknemer wordt uitgemolken en wordt onderbetaald.

De uitzendbranche heeft een hardnekkig imagoprobleem. Nog steeds hebben veel mensen het idee dat je als werknemer wordt uitgemolken en wordt onderbetaald. En dat is ook niet zo gek als gekeken wordt naar een nieuw verslag van de Inspectie SZW. Hierin staat dat bij één op de drie inspecties overtredingen worden geconstateerd, bij plaatsen waar uitzendkrachten werkzaam zijn.

Het speciale interventieteam: Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU) komt zelfs uit op een handhavingspercentage van 70%, zo blijkt uit het verslag. In totaal zijn bij de controle van 500 uitzendbureaus 131 boetes uitgedeeld door de Inspectie SZW. In totaal kwam dit neer op ruim 1,3 miljoen euro. De meeste overtredingen hebben betrekking op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Van de uitzendkrachten die werden onderbetaald, was meer dan de helft (59%) van Poolse afkomst. Verder zijn ook andere overtredingen geconstateerd, zoals illegale tewerkstellingen, te lange werktijden, gefingeerde dienstverbanden, arbeidsuitbuiting en belastingontduiking. Die slechte uitzendpraktijken komen vooral voor in de land- en tuinbouw, metaal en industrie, horeca, detailhandel, bouw en schoonmaak.

Ook nog wat positiefs omtrent de uitzendbranche

Zolang er in de uitzendbranche veel ‘cowboys’ actief zijn die vooral uit zijn op het uitmelken van (Poolse) werknemers, zal er aan het imago van de branche niet veel verbeteren. Overigens is het niet alleen maar kommer en kwel met de uitzendmarkt. Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. De uitzendmarkt is in het eerste halfjaar van 2017 met 6% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Voor veel mensen is de uitzendmarkt dus wel een goede manier om aan werk te komen.

Checklist uitzendbranche

Om te voorkomen dat je als organisatie zaken doet met malafide uitzendorganisaties, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een checklist opgesteld. Zo kun je als organisatie aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat het uitzendbureau waarmee je zaken doet, de uitzendkrachten te weinig betaalt of regels overtreedt. De checklist helpt je om een uitzendbureau te selecteren en om zelf op een eerlijke en veilige manier met uitzendkrachten aan de slag te gaan.

Wil je zelf de laatste wijzigingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag nalezen? Download dan de gratis whitepaper ‘Wijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag’.
uitzendbranche

Populairst