Spring naar de hoofdtekst

Upskilling van de workforce, de focus van HR in 2021

In tijden van crisis leer je heel snel hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Als HR-professionals werden we in het crisisjaar 2020 niet alleen gedwongen om uiterst flexibel en snel te handelen, maar vooral ook om de juiste prioriteiten te stellen. Dat zijn leerzame processen. Wat mij betreft heeft 2020 voor HR een aantal duidelijke ‘lessons […]

Marco Winkel

In tijden van crisis leer je heel snel hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Als HR-professionals werden we in het crisisjaar 2020 niet alleen gedwongen om uiterst flexibel en snel te handelen, maar vooral ook om de juiste prioriteiten te stellen. Dat zijn leerzame processen. Wat mij betreft heeft 2020 voor HR een aantal duidelijke ‘lessons learned’ opgeleverd.

Een belangrijk issue dat het afgelopen jaar scherper dan voorheen duidelijk werd, is het belang van focus op de totale workforce. Je kunt naar mijn mening alleen echt effectief aan de vitaliteit van je medewerkers werken als je dat doet vanuit een geïntegreerde visie: Pas als je vast en flex combineert en ziet als één workforce, kun je goede stappen zetten op het gebied van vitaliteit, wendbaarheid en optimale inzetbaarheid. Ik verwacht dat upskilling van de workforce dé trend wordt in 2021. De vraag of iemand vast of flex is, is dan ondergeschikt aan de vraag hoe je je medewerkers collectief zo sterk mogelijk kunt inzetten. Die denkwijze hoort ook bij een inclusieve organisatie: Alle werknemers worden gelijk benaderd, ook als het bijvoorbeeld gaat om gelijke beloning. Het maakt dan niet uit of je vast of flex bent.

In onze organisatie draagt de inhuur van flexkrachten ertoe bij dat we versnellingen kunnen maken in innovaties. Wij werken bewust toe naar een gedeelte flex en een gedeelte vast. En: flex valt bij ons onder team HR & Recruitment. Op die manier hebben we meer regie over de inzet en weten we ook of een vaste medewerker even tijdelijk ingezet kan worden op een andere taak. We kunnen dus het werk kwalitatief en kwantitatief beter invullen. Via onze dienstverlening Visma | Raet Interim Services kunnen we zo interim medewerkers die tijdelijk op de bank zitten ook inzetten in de eigen organisatie. 

De corona-crisis toonde meermalen de voordelen aan van zo’n geïntegreerde aanpak. Je ziet in organisaties een ontwikkeling dat de driehoek HR – bestuur – Finance steeds belangrijker wordt en het afgelopen jaar kreeg ik van onze Finance director regelmatig de vraag hoe het zit met de personeelskosten. Zo’n vraag kun je alleen goed beantwoorden als je vast en flex qua kosten onder één afdeling hebt hangen. 

Een geïntegreerde aanpak geeft inzicht en zorgt ervoor dat je als HR je regierol goed kunt oppakken. Want ook dat is iets dat we door COVID versneld hebben gemerkt. Doordat we afgelopen jaar topics op ons bord hebben gehad die we op voorhand niet hadden kunnen voorzien, is de veranderende rol van HR nog sterker zichtbaar geworden: Van uitvoerder, naar adviseur naar business partner. 

Een goed systeem voor flexibele inhuur is daarbij een groot voordeel: Je zorgt dat je compliant bent en je zet het systeem in voor het maken van contracten, het tekenen van opdrachtbevestigingen, et cetera. Zo zorg je dat HR zo min mogelijk administratieve lasten heeft en de beschikbare tijd voor dat strategische partnership kan inzetten. 

Kortom: in moeilijke tijden moeten we als HR vol aan de bak. Dat maakt zaken helder en laat zien waar we werkelijk waarde kunnen toevoegen. Als we de inzet op een vitale en wendbare workforce koppelen aan een geïntegreerde blik op vast en flex, kunnen we vanuit HR een belangrijke bijdrage leveren aan een weerbare organisatie, juist in tijden van crisis.

 

Heb je ons nieuwe trendrapport ‘Trends die de organisatie van jouw workforce in 2021 beïnvloeden’ al gelezen? Download het rapport hier

Populairst