Spring naar de hoofdtekst

Vakantie opnemen zonder ergernissen

Voor veel mensen is de vakantie begonnen, terwijl het bedrijf moet blijven doordraaien. Elk jaar is het weer een uitdaging om hetzelfde werk met minder mensen gedaan te krijgen.

Voor veel mensen is de vakantie begonnen, terwijl het bedrijf moet blijven doordraaien. Elk jaar is het weer een uitdaging om hetzelfde werk met minder mensen gedaan te krijgen.

De bezetting gedurende de vakantieperiode bezorgt menig HR-professional kopzorgen. De grootste problemen ontstaan doordat er te weinig geld is om iemand anders in te huren, doordat het werk niet overdraagbaar is of omdat er geen goed gekwalificeerde medewerker te vinden is.

Er bestaan aardig wat ergernissen onder collega’s over de vakantieplanning. De grootste ergernis is een collega die zomaar vakantie plant zonder dat te overleggen. Daar is wel een verklaring voor, want de tweede grootste ergernis is het feit dat medewerkers opzien tegen het met elkaar moeten afstemmen van de vakantie. We hebben dus een hekel aan het in overleg plannen van de vakantie en dus laten sommigen dat helemaal achterwege.

Maak de planning van de vakantie inzichtelijk

Voor werkgevers is het verstandig om medewerkers zoveel mogelijk bij de planning te betrekken. Dit kan helpen om gaten in de planning voor de zomerperiode te voorkomen. Zorg er daarnaast voor dat de actuele planning, zowel op individueel als op groepsniveau, altijd inzichtelijk is. Dan kunnen werknemers zelf de regie nemen over bijvoorbeeld het ruilen van diensten.

Het beheren van een elektronische vakantieplanning, bijvoorbeeld in een e-HRM pakket, voorkomt dat er verschillende versies binnen het bedrijf gaan rondzwerven.

Regels afspreken over het inplannen van vakantie

Als HR-professional kan het ook handig zijn om bepaalde regels af te spreken over de vakantie. Bijvoorbeeld dat medewerkers niet langer dan bijvoorbeeld drie weken aan één stuk kunnen opnemen en dat werknemers met naar schoolgaande kinderen voorrang krijgen in het hoogseizoen.

Als werknemers merken dat er naar ze geluisterd wordt, zijn ze eerder bereid om zich flexibel op te stellen en mee te denken voor oplossingen bij gaten in de vakantieplanning. Geef ze desnoods de ruimte om een keer van huis uit te werken als dat normaal niet toegestaan is. Zo krijgen werknemers de indruk dat je ook als werkgever bereid bent om een oplossing te vinden. Hopelijk komt iedereen dan een beetje ontspannen de zomerperiode door. Dat is uiteindelijk wat iedereen wilt natuurlijk!
Wil je tijdens de vakantieperiode uitzendkrachten of tijdelijke werknemers een deel van het werk laten doen? Lees dan in de gratis whitepaper ‘De nieuwe regels rond werknemers en oproepkrachten’ aan welke regels je moet voldoen.
vakantie

Populairst