Spring naar de hoofdtekst

Vakantiedagen opmaken en met een bonus op vakantie!

Uit een studie blijkt dat vakantiedagen opnemen goed is voor zowel werknemer als werkgever. Maar hoe stimuleer je het opnemen van vakantiedagen?

De vakantietijd is weer aangebroken. Collega’s hebben vrij en sommige taken blijven liggen of worden overgenomen door onervaren vakantiekrachten.

Het berekenen van hoeveel vrije dagen je hebt, kan een gepuzzel zijn. Officieel is het wettelijk aantal vakantie-uren vier keer het aantal werkuren per week. Wie 40 uur in de week werkt, heeft recht op 160 uur vakantieverlof, dus omgerekend 20 dagen. Veel werkgevers en cao’s bieden extra (bovenwettelijke) vakantiedagen/uren en zitten net boven die 20 dagen.

In Nederland hebben werknemers gemiddeld 25,6 betaalde vakantiedagen. Lang niet slecht, maar we willen altijd meer, nietwaar? Zeker als je ziet dat in sommige andere Europese landen meer vakantiedagen worden vergeven. Zo kent Italië gemiddeld 28 vakantiedagen en hebben werknemers het in Duitsland en Denemarken helemaal goed met 30 dagen per jaar.

Vakantiedagen opmaken: de voordelen

De hoeveelheid vakantiedagen die medewerkers krijgen, is erg persoonlijk. Sommige werknemers zullen nog uren van voorgaande jaren hebben staan. Al wordt die poel met restant verlofuren door de regelgeving steeds beperkter. Uiteraard hangt de hoeveelheid verlof af van het beroep. Zo kent een onderwijzer meer vakantiedagen dan bijvoorbeeld een distributiemedewerker of een medewerker in de horeca.

Interessant is het om te zien dat veel werknemers niet al hun vakantiedagen opmaken. Dat zou onder meer komen doordat werknemers niet graag vakantiedagen opnemen omdat ze bang zijn om hun leidinggevenden teleur te stellen. Maar uit een studie blijkt dat het voor zowel de werkgever als de werknemer juist goed is om wel vakantie op te nemen. Volgens ondervraagde HR-professionals zijn werknemers die hun verlof wel opnemen over het algemeen meer tevreden over hun baan, zijn ze ze minder snel ziek en nemen minder snel ontslag. Ook zouden werknemers die veel vakantiedagen opnemen, eerder in aanmerking komen voor opslag of promotie.

Geen vakantiedagen meer? Bingo!

Tijd om het opnemen van de vakantie-uren dus te stimuleren. Maar hoe? Het klinkt wellicht raar, maar er zijn al diverse (Amerikaanse) bedrijven die het opnemen van vakantieverlof stimuleren met bonussen. Dus wie al zijn verlofdagen opmaakt, krijgt een maandsalaris als bonus. Dit lijkt een dure grap te worden, maar de voordelen van vakantie nemen, wegen op tegen de nadelen, voor zowel werknemer en werkgever. Het Amerikaanse reisagentschap US Travel bijvoorbeeld keerde 500 dollar bonus uit aan werknemers die alle vakantiedagen in het jaar benut hadden. Daardoor steeg het percentage werknemers dat alle vakantiedagen opnam van 17 naar 91 procent.

Overzicht vakantiedagen met e-HRM

Het uitrekenen van het totaal aantal vakantie-uren kan voor een medewerker een heel gepuzzel zijn. Met e-HRM software krijgen medewerkers heel eenvoudig een helder overzicht van hun persoonlijke verlof. Ook kunnen ze via de software verlofaanvragen indienen. Dit beperkt het aantal fouten en versnelt interne processen.

Wilt u ook meer overzicht in de verlofuren van uw medewerkers? Bekijk dan hoe HRM-software hiervoor en voor nog een aantal andere uitdagingen, een oplossing biedt in deze gratis whitepaper: ‘In 9 stappen naar de juiste HRM-software‘.  
Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
Vakantiedagen

Populairst