Spring naar de hoofdtekst

Verdien jij eigenlijk wel genoeg?

De hoge salarissen van bankdirecteuren zijn van tijd tot tijd goed voor hevige discussies in de
samenleving. Wat nou als de betreffende topman een vrouw was geweest? Zou dan dezelfde discussie zijn ontstaan?

Hoe u winst uit uw onderhanden werk (ohw) positie kunt halen

De hoge salarissen van bankdirecteuren zijn van tijd tot tijd goed voor hevige discussies in de samenleving. Het verdubbelen van een salaris van de topman is natuurlijk moeilijk uit te leggen als het personeel er maar 1,7 procent salaris bij gekregen heeft. Wat nou als de betreffende topman een vrouw was geweest? Zou dan dezelfde discussie zijn ontstaan? Misschien dat ze in IJsland het antwoord op die vraag hebben want daar hadden ze onlangs een primeur. In IJsland is, als eerste land ter wereld, in de wet vastgelegd dat mannen en vrouwen voor gelijk werk hetzelfde moeten verdienen. Werkgevers met meer dan 25 medewerkers in dienst moeten daar iedereen die hetzelfde werk doet, een gelijk salaris betalen. Ook hier wordt daar door sommige organisaties en politici voor gepleit, want ook hier bestaat een loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Oorzaken

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verdienen vrouwen in Nederland nog altijd gemiddeld ruim 15 procent minder dan mannen. De verschillen zijn voor een belangrijk deel verklaarbaar door verschillen in opleidingsniveau, beroepsniveau, het hebben van deeltijd- of voltijdwerk en werkervaring. Daarnaast spelen andere factoren een rol zoals het onderhandelen tijdens de sollicitatiegesprekken. Het probleem hier is ook dat een gedupeerde werknemer moeilijk kan aantonen of kan weten of hij of zij wordt achtergesteld. Daarom pleiten sommige politici voor een wet zoals in IJsland. Of daarvoor een Kamermeerderheid is, is nog onzeker.

Werkervaring

Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft dit hardnekkige discussiepunt onderzocht. In het najaar concludeerde het College dat de werkgever een verschil in loon tussen mannen en vrouwen kan voorkomen door te vragen naar relevante werkervaring en niet naar eerder verdiend loon. Het vragen naar het laatstverdiende loon leidt niet per definitie tot verschillen in lonen, maar als de werkgever hierop het salaris baseert, is de kans dat dit gebeurt wel groter. Hiermee rekening houden, verandert natuurlijk niets aan al bestaande afspraken tussen werkgever en werknemer, maar voor nieuwe sollicitanten kun je als werkgever en HR-professional wel je steentje bijdragen door niet de hoogte van het salaris te laten afhangen van het laatstverdiende loon.

Wil je meer lezen over het bijhouden van een goede loonadministratie? Download dan de gratis whitepaper!

Download hier gratis!

Populairst