Spring naar de hoofdtekst

Verhoging minimumjeugdloon in twee stappen

Het minimumjeugdloon gaat in twee stappen omhoog. Per 1 juli 2017 is het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gestegen. De leeftijd waarop iemand het volwassen minimumloon krijgt, is verlaagd van 23 naar 22 jaar.

Het minimumjeugdloon gaat in twee stappen omhoog. Per 1 juli 2017 is het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gestegen. De leeftijd waarop iemand het volwassen minimumloon krijgt, is verlaagd van 23 naar 22 jaar. De tweede verhoging vindt waarschijnlijk over twee jaar plaats: per 1 juli 2019 volgt een tweede verhoging van het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen. Het volwassen minimumloon geldt vanaf die datum voor werknemers van 21 jaar en ouder.

Minimumjeugdloon

De verhoging van het minimumjeugdloon geldt niet voor leerwerkplekken in de
beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo. Voor deze jongeren blijft het huidige
minimumjeugdloon percentage van toepassing.
Met de maatregel wil het kabinet er voor zorgen dat jongeren financieel eerder voor zichzelf kunnen zorgen. De leeftijd van 21 jaar sluit beter aan bij de leeftijd waarop jongeren gediplomeerd de arbeidsmarkt betreden.
Om te voorkomen dat de hogere loonkosten ten koste gaat van de werkgelegenheid van jongeren, krijgt u als werkgever een deel van de loonkostenstijging terug via compensatieregelingen. Deze whitepaper informeert u over de veranderingen in het minimumjeugdloon en over de compensatie via het minimumjeugdloonvoordeel en het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Populairst