Spring naar de hoofdtekst

Verlof vervalt per 1 juli

Op 1 juli 2013 zal voor het eerst, onder de nieuwe wetgeving, niet opgenomen wettelijk verlof komen te vervallen. Het verlof dat is opgebouwd in 2012 moet voor 1 juli 2013 worden opgenomen.

Op 1 juli 2013 zal voor het eerst, onder de nieuwe wetgeving, niet opgenomen wettelijk verlof komen te vervallen. Het verlof dat is opgebouwd in 2012 moet voor 1 juli 2013 worden opgenomen.

Verlof vervalt

Nog even een herhaling van de regels die gelden sinds 1 januari 2012, want het eerste vervalmoment komt nu snel dichterbij. In de nieuwe regeling geldt een belangrijk onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is vier maal het aantal werkdagen per week. Bij een volledige baan bestaat er dus minimaal recht op twintig vakantiedagen per jaar (4 x 5 dagen). Werkt de werknemer bijvoorbeeld 24 uur, dan heeft hij wettelijk recht op minimaal 96 uur vakantie (4 x 24 uur) per jaar. Meestal hebben werknemers daarnaast nog recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Deze zijn vaak geregeld in de arbeidsovereenkomst of in de cao.

Half jaar
De vakantiedagen die vervallen op 1 juli 2013 zijn de wettelijke vakantiedagen die de werknemer in 2012 heeft opgebouwd, maar nog niet heeft opgenomen. In de nieuwe regels is namelijk bepaald dat vanaf 1 januari 2012 werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. De bovenwettelijke vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling. Hiervoor geldt een vervaltermijn van vijf jaar. De vervaltermijn van vakantiedagen wordt berekend vanaf 31 december van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Bovenwettelijke dagen die zijn opgebouwd in 2012 vervallen dus pas op 31 december 2017. Overigens hebben vakantiedagen die zijn opgebouwd tot 1 januari 2012 allemaal een vervaltermijn van vijf jaar. Dit geldt zowel voor de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen.

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris?
Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
Verlof vervalt

Populairst