Spring naar de hoofdtekst

Verzuimkosten moeten omlaag

De discussie of werkgevers moeten opdraaien voor blessures die werknemers in hun vrije tijd oplopen is opnieuw aangewakkerd.

Moeten werkgevers opdraaien voor de blessures die werknemers in hun vrije tijd oplopen? Die discussie wordt op de werkvloer al jaren gevoerd. En het vuur is opnieuw aangewakkerd.

Werkgever draait op voor verzuimkosten.

In Nederland zijn ruim een half miljoen mannen die op zaterdag of zondag in hun sportkleren de voetbalvelden betreden. Uit onderzoek, dat in 2012 in opdracht van de KNVB is uitgevoerd, blijkt dat gemiddeld 61 procent van hen vroeg of laat geblesseerd raakt. Ook al belemmeren niet al die blessures de werknemer in zijn dagelijkse werk, ziekmeldingen zijn toch vaak het gevolg van ongevallen van hobby’s en sporten. De werkgever draait dus op voor de verzuimkosten. En juist vanwege die kosten hebben MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan Den Haag gepleit voor een verandering van de huidige regels. Ze willen dat de loondoorbetaling bij ziekte wordt teruggebracht van 2 jaar naar maximaal 1 jaar. Als werknemers zo nodig risicovolle activiteiten buiten hun werk willen doen, dan dienen ze dat zelf te verzekeren, zo is de redenatie. Een terecht verzoek. Wel moeten de voorwaarden van een dergelijke regeling goed worden afgetimmerd, omdat je anders discussie krijgt over welke activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de werknemer vallen en welke onder die van de werkgever.

Risico

Juist nu met de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari van dit jaar, is het van belang om een beetje risico bij de werkgever weg te halen. Want met de Wet werk en zekerheid lopen ondernemers al meer risico dan voorheen, omdat ze meer verplichtingen hebben naar werknemers met een tijdelijk dienstverband. Ook zijn de regels rond het beëindigen van contracten aangescherpt. Met andere woorden: de regel- en lastendruk wordt er niet minder om.

Den Haag

Intussen wordt in politiek Den Haag ook volop gesproken over het voorstel van MKB-Nederland en VNO-NCW waarbij de traditionele partijen als VVD en PvdA hun gebruikelijke posities innemen. Het lijkt het er ook op dat er iets zal veranderen. Want zoals minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft aangegeven, hikt bijna de helft van de bedrijven aan tegen de loondoorbetalingsplicht.

Wijziging
De minister wacht echter nog op meer onderzoeksresultaten (van onder meer het Centraal Planbureau) voor hij definitieve conclusies trekt. Het is te hopen dat Asscher snel met een wetswijziging komt, omdat dat meer financiële ruimte aan werkgevers geeft. En die ruimte kunnen ze inzetten om bijvoorbeeld meer ander (tijdelijk) personeel in te huren of om te investeren. De liefhebbers kunnen dan gewoon weer naar ‘Mud Masters Obstacle Run’ gaan, zonder dat hun werkgever zenuwachtig wordt.

Meer informatie over de Wet werk en zekerheid en hoe u ook de verzuimkosten omlaag kunt brengen, staat in onze gratis whitepaper ‘De re-integratie van uw tijdelijke werknemer‘.

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!

verzuimkosten

Populairst